ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reason

R IY1 Z AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reason-, *reason*
Possible hiragana form: れあそん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reason(n) เหตุผล, See also: มูลเหตุ, Syn. cause, motive
reason(n) ความมีเหตุผล, Syn. rationality, sanity
reason(n) สติ, See also: สติสัมปชัญญะ, Syn. common sense
reason(n) การใช้เหตุผล, See also: การให้เหตุผล, Syn. logic
reason(vi) คิดอย่างมีเหตุผล, Syn. think through
reason(vt) ชี้แจงเหตุผล
reasoned(adj) ซึ่งแสดงด้วยเหตุผล
reasoning(n) การใช้เหตุผล, See also: การอ้างเหตุผล, Syn. rationalizing, argumentation
reason out(phrv) หาคำตอบด้วยการคิดหาเหตุผล
reasonable(adj) มีเหตุผล, Syn. rational, logical, Ant. unreasonable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reason(รี'เซิน) n. เหตุผล,มูลเหตุ,สติสัมปชัญญะ,ความสำนึก,การพิจารณาที่ดี,จิตปกติ,ความพอควร,ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล,ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล,คิดคำนวณในใจ,สรุป,ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ), See also: reasoner n.
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่เกินไป,ไม่แพงไป,ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible, judicious, rational, Ant. illogical
reasoned(รี'เซินดฺ) adj. มีเหตุผล, See also: reasonedly adv.
reasoning(รี'เซินนิง) n. การมีเหตุผล,การคิดอย่างมีเหตุผล,การชี้แจงอย่างมีเหตุผล,การคิดคำนวณในใจ,เหตุผล,มูลเหตุ, See also: reasoningly adv., Syn. logic, thought
reasonless(รี'เซินลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไร้สติ,ไร้ความสำนึก
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
high treasonการทรยศต่อประเทศ
treason(ทรี'เซิน) n. การกบฏ,การทรยศ, Syn. disloyalty, deceit, Ant. loyalty
treasonable(ทรี'ซะนะเบิล) adj. เป็นกบฏ,ทรยศ,หักหลัง., See also: treasonableness n. treasonably adv., Syn. traitorous
treasonous(ทรี'ซะเนิส) adj. =treasonable (ดู), See also: treasonously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
reason(n) เหตุผล,ความสำนึก,สัมปชัญญะ,มติ
reason(vt) ชี้แจงเหตุผล,ให้เหตุผล
reasonable(adj) เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร
reasoning(n) การชี้แจงเหตุผล,การให้เหตุผล,เหตุผล
treason(n) การกบฏ,การขายชาติ
treasonable(adj) เป็นกบฏ,หักหลัง,ขายชาติ
treasonous(adj) เป็นกบฏ,หักหลัง,ขายชาติ
unreasonable(adj) ไม่มีเหตุผล,ขาดสติ,เกินสมควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reasonableตามสมควร, สมควรแก่เหตุ, มีเหตุอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable actการกระทำที่สมควรแก่เหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable beliefเหตุอันควรเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable careการระมัดระวังตามสมควร [ดู proper care] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable causeมูลเหตุอันสมควร [ดู reasonable ground ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable despatch clauseข้อกำหนดปฏิบัติการโดยพลันตามควร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable diligenceความระมัดระวังอย่างวิญญูชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable doubtความสงสัยที่สมเหตุผล, ข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable excuseข้อแก้ตัวอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable financial provisionข้อกำหนดให้ได้รับเงินค่าเลี้ยงชีพตามสมควร (จากกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reasonเหตุผล [TU Subject Heading]
Reasoningการใช้เหตุผล [TU Subject Heading]
Reasoning in childrenการใช้เหตุผลในเด็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reason(n) เหตุผล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reason"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
reasonA good management would listen to reasonable demands.
reasonAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
reasonA man of reason could answer the question.
reasonAnd as with so many aspects of British life, there's a good historical reason for it.
reasonAnger deprived him of his reason.
reasonAnimals have no reason.
reasonAny apartment will do as long as the rent is reasonable.
reasonAya has good reason to speak perfect German.
reasonBut the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel.
reasonCan you think of any reasons?
reasonDo not resort to the sword but appeal to reason.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเหตุมีผล(v) reason, See also: have reason, be reasonable, Syn. มีเหตุผล, Ant. ไร้เหตุผล, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักคิด มีเหตุมีผล
สาเหตุ(n) cause, See also: reason, determinant, Syn. มูลเหตุ, ต้นเหตุ
เหตุ(n) reason, See also: cause, Syn. เหตุผล, Example: เขาดับเครื่องยนต์เข็นมาตั้งไกลก่อนที่จะเข้าเขตบ้าน เหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะกลัวลูกสะดุ้งตื่นแล้วร้องกวน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหตุผล(n) reason, Syn. เหตุ, สาเหตุ, Example: สหรัฐขยายอิทธิพลของตนเข้าไปในเกาหลีใต้ไต้หวันด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงทางการเมือง
มูลเหตุ(n) cause, See also: reason, motive, motivation, incentive, inducement, Syn. สาเหตุ, ต้นเหตุ, Example: การตายของเขามีมูลเหตุมาจากความเข้าใจผิดและลุกลามเป็นความใหญ่โต, Count Unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai Definition: สาเหตุหรือเค้าเรื่องเดิมที่ทำให้เกิดเรื่อง
ความสมเหตุสมผล(n) reasonability, Syn. ความเป็นเหตุเป็นผล, Example: เมื่อพูดถึงความสมเหตุสมผลในงานประพันธ์พฤติกรรมของตัวละครอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของมวลมนุษย์, Thai Definition: ความมีเหตุผลสมควร, ความมีเหตุผลรับกันได้
พอใช้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอใช้ได้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ, Example: เมนบอร์ดที่มีทุกอย่างในตัวจึงมีออกมาขายหลายรุ่น ทั้งประเภทรุ่นราคาเยาว์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคพอใช้ได้และรุ่นที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
พอสมควร(adv) moderately, See also: reasonably, Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร, Example: การกู้วิกฤติต้องมองให้รอบคอบ และลึกพอสมควร
ฟังขึ้น(adv) plausibly, See also: reasonably, believably, tenably, Example: เขาพูดฟังขึ้นอยู่นะ เพราะเขาคงไม่กล้าโกหกต่อหน้าคนเยอะๆ แบบนี้หรอก, Thai Definition: พอจะยึดถือได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[cha] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon
ฉะนั้น[chanan] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[chanī] (x) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon ; pour cette raison
โดยใช่เหตุ[dōi chai hēt] (adv) EN: unreasonably
โดยไม่มีเหตุผล[dōi mai mī hētphon] (adv) EN: without reason ; for no reason  FR: sans raison
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร[dōi mai mī hētphon an somkhūan] (x) EN: without sufficient reason
โดยไม่ทราบสาเหตุ[dōi mai sāp sāhēt] (adv) EN: for some unknown reason  FR: pour une raison inconnue
ด้วยเหตุนี้[dūay hēt nī] (conj) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why  FR: c'est pour cette raison
ด้วยประการฉะนี้[dūay prakān chanī] (adv) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore
ฟังได้[fangdāi = fangdai] (adj) EN: reasonable

CMU English Pronouncing Dictionary
REASON R IY1 Z AH0 N
REASONS R IY1 Z AH0 N Z
REASONER R IY1 Z AH0 N ER0
REASONED R IY1 Z AH0 N D
REASONING R IY1 Z AH0 N IH0 NG
REASONER'S R IY1 Z AH0 N ER0 Z
REASONABLY R IY1 Z AH0 N AH0 B L IY0
REASONABLE R IY1 Z N AH0 B AH0 L
REASONABLE R IY1 Z AH0 N AH0 B AH0 L
REASONOVER R IY1 Z AH0 N OW2 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reason (v) rˈiːzən (r ii1 z @ n)
reasons (v) rˈiːzənz (r ii1 z @ n z)
reasoned (v) rˈiːzənd (r ii1 z @ n d)
reasoning (v) rˈiːzənɪŋ (r ii1 z @ n i ng)
reasonable (j) rˈiːznəbl (r ii1 z n @ b l)
reasonably (a) rˈiːznəbliː (r ii1 z n @ b l ii)
reasonless (j) rˈiːzənləs (r ii1 z @ n l @ s)
reasonableness (n) rˈiːznəblnəs (r ii1 z n @ b l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理由[lǐ yóu, ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ, ] reason; grounds; justification, #1,688 [Add to Longdo]
道理[dào lǐ, ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ, ] reason; argument; sense; principle; basis; justification, #3,176 [Add to Longdo]
理性[lǐ xìng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, ] reason; rationality; rational, #3,267 [Add to Longdo]
理智[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ, ] reason; intellect; rationality, #7,167 [Add to Longdo]
缘故[yuán gù, ㄩㄢˊ ㄍㄨˋ, / ] reason; cause, #9,262 [Add to Longdo]
推理[tuī lǐ, ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, ] reasoning; speculative; inference, #11,873 [Add to Longdo]
合理性[hé lǐ xìng, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, ] reason; rationality; rationale; reasonableness, #13,582 [Add to Longdo]
缘由[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ, / ] reason; cause, #21,832 [Add to Longdo]
情理[qíng lǐ, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, ] reason; sense, #28,783 [Add to Longdo]
合情合理[hé qíng hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] reasonable and fair, #30,069 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Änderungsgrund {m}reason for changes [Add to Longdo]
Staatsräson {f}reason of state [Add to Longdo]
Vernunft {f}; gesunder Verstand | die Vernunft verlieren | auf die Vernunft hörenreason | to lose one's reason | to listen to reason [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あたぼう[atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason [Add to Longdo]
さまざまな理由から[さまざまなりゆうから, samazamanariyuukara] (exp) for various reasons [Add to Longdo]
[shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]
そういうことか[souiukotoka] (exp) I got it; I see; I now know; So that's the reason [Add to Longdo]
そこそこ[sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about [Add to Longdo]
そこはかとなく[sokohakatonaku] (adv) (See そこはかとない,なんとなく) somehow; for some reason [Add to Longdo]
その為;其の為[そのため, sonotame] (exp) hence; for that reason [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification [Add to Longdo]
後向き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
後方推論[こうほうすいろん, kouhousuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check [Add to Longdo]
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction [Add to Longdo]
前向き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] forward reasoning [Add to Longdo]
前方推論[ぜんぽうすいろん, zenpousuiron] forward reasoning (AI) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reason
   n 1: a rational motive for a belief or action; "the reason that
      war was declared"; "the grounds for their declaration"
      [syn: {reason}, {ground}]
   2: an explanation of the cause of some phenomenon; "the reason a
     steady state was never reached was that the back pressure
     built up too slowly"
   3: the capacity for rational thought or inference or
     discrimination; "we are told that man is endowed with reason
     and capable of distinguishing good from evil" [syn: {reason},
     {understanding}, {intellect}]
   4: the state of having good sense and sound judgment; "his
     rationality may have been impaired"; "he had to rely less on
     reason than on rousing their emotions" [syn: {rationality},
     {reason}, {reasonableness}]
   5: a justification for something existing or happening; "he had
     no cause to complain"; "they had good reason to rejoice"
     [syn: {cause}, {reason}, {grounds}]
   6: a fact that logically justifies some premise or conclusion;
     "there is reason to believe he is lying"
   v 1: decide by reasoning; draw or come to a conclusion; "We
      reasoned that it was cheaper to rent than to buy a house"
      [syn: {reason}, {reason out}, {conclude}]
   2: present reasons and arguments [syn: {argue}, {reason}]
   3: think logically; "The children must learn to reason"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top