ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ream

R IY1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ream-, *ream*
Possible hiragana form: れあん
English-Thai: Longdo Dictionary
upstream steel(n) เหล็กต้นน้ำ
whip cream(n) ครีมที่ตีจนขึ้นแข็ง ใช้สำหรับแต่งหน้าไอศครีม หรือกาแฟ เช่น Did you eat the whip cream from the fridge without asking me?, Syn. whipped cream

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ream(n) จำนวนกระดาษ 500 แผ่น
ream(n) คว้านเป็นรู, Syn. enlarge a hole
ream(vt) คั้นน้ำผลไม้, See also: คั้น, Syn. squeeze
reamer(n) เครื่องคว้านรู, See also: เครื่องทำให้รูกว้างขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ream(รีม) n. จำนวนมาตรฐานของกระดาษที่ประกอบด้วย500แผ่น (เมื่อก่อน480แผ่น) หรือ516แผ่น (printer'sream,perfect ream) ,หนึ่งรีม,จำนวนมาก,=20 quires
reamer(รีม'เมอะ) n. เครื่องคว้านรู
bream(บรีม) n. ปลาน้ำจืด ซึ่งคล้ายปลาตะเพียน
cold creamn. ครีมทาผิวหนังชนิดหนึ่ง
cream(ครีม) {creamed,creaming,creams} n. หัวนม,ฝานม,ครีม,ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ ,ส่วนที่ดีที่สุด,หัวกะทิ,สีขาวนวล,สีขาวอมเหลือง,สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม,เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม,ใส่คร
cream of tartarn. เป็นส่วนประกอบของแป้งทำให้ขนมฟู potassium bitartrate,potasium acid tartrate
cream sodan. ครื่องดื่มรสวานิลาที่ใส่น้ำโซดา
creamer(ครีม'เมอะ) n. ภาชนะที่ใส่ครีม,ตู้เย็นที่ช่วยเร่งการเกิดครีม
creamery(ครี'เมอรี) n. สถานที่ทำครีม เนยแข็งและเนยเหลว,สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม,สถานที่เก็บนมให้เกิดครีม
creamy(ครีม'มี) adj. คล้ายครีม,สีครีม., See also: creaminess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ream(n) หน่วยนับกระดาษเป็นรีม
ream(vt) คว้านให้เป็นรู,เจาะรู
reamer(n) เครื่องคว้าน,สว่าน
bloodstream(n) กระแสเลือด
cream(n) ครีม,นมข้น,หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด
creamery(n) ร้านขายนม
creamy(adj) เหมือนครีม,เหมือนน้ำนม
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
daydream(vi) ฝันกลางวัน,ฝันหวาน,คิดฝัน
downstream(adv) ตามน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reamerเครื่องคว้านคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิก(v) widen, See also: ream, dilate, Syn. ทำให้กว้าง, เผย, Example: พลั่วเหล็กเบิกปากรูตะปูให้กว้าง
การคว้าน(n) coring, See also: reaming, Syn. การแขวะ, Example: คนญี่ปุ่นนิยมการฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอศกรีม[aisakrīm] (n) EN: ice cream  FR: glace [f]
ไอติม[aitim] (n) EN: ice cream  FR: glace [f]
อารัมภกถา[āramphakathā] (n) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble  FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
เบิก[boēk] (v) EN: widen ; ream ; dilate
บทนำ[botnam] (n) EN: editorial  FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
ไช[chai] (v) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate  FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ใฝ่ฝัน[faifan] (v) EN: dream ; fancy  FR: rêver de ; brûler de
ใฝ่ฝันถึง[faifan theung] (v, exp) EN: dream of
ฝัน[fan] (n) EN: dream  FR: rêve [m]
ฝัน[fan] (v) EN: dream  FR: rêver

CMU English Pronouncing Dictionary
REAM R IY1 M
REAMS R IY1 M Z
REAMY R IY1 M IY0
REAMER R IY1 M ER0
REAMES R IY1 M Z
REAMERS R IY1 M ER0 Z
REAMER'S R IY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ream (n) rˈiːm (r ii1 m)
reams (n) rˈiːmz (r ii1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっぱいアイス[oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon [Add to Longdo]
がなる[ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
きゃっ;キャッ[kyatsu ; kyatsu] (int) shriek; scream [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
ぎゃあぎゃあ[gyaagyaa] (adv,n) scream; squawk; squeal [Add to Longdo]
ずらずら[zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
せせらぎ[seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream) [Add to Longdo]
せせらぐ[seseragu] (v5g) to babble (stream) [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
どくどく[dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
ジョブストリーム[じょぶすとりーむ, jobusutori-mu] job stream [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーム[すとりーむ, sutori-mu] stream [Add to Longdo]
テープストリーマ[てーぷすとりーま, te-pusutori-ma] tape streamer [Add to Longdo]
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string) [Add to Longdo]
ビットストリーム[びっとすとりーむ, bittosutori-mu] bitstream [Add to Longdo]
ビット列[ビットれつ, bitto retsu] bit stream, binary digit string [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ream
   n 1: a large quantity of written matter; "he wrote reams and
      reams"
   2: a quantity of paper; 480 or 500 sheets; one ream equals 20
     quires
   v 1: squeeze the juice out (of a fruit) with a reamer; "ream
      oranges"
   2: remove by making a hole or by boring; "the dentist reamed out
     the debris in the course of the root canal treatment"
   3: enlarge with a reamer; "ream a hole"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top