ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

real estate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -real estate-, *real estate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
real estate(n) อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน, Syn. lands, real property

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
real estate(รี'เอิล-,รีล-) ทรัพย์สิน (โดยเฉพาะที่ดิน) ,ที่ดินและโรงเรียน, See also: real-estate adj., Syn. property, real property

English-Thai: Nontri Dictionary
REAL real estate(n) ที่ดินและโรงเรือน,ทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real property และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real estate taxภาษีอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Real estate agentsนายหน้าขายที่ดิน [TU Subject Heading]
Real estate businessธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate counselorsที่ปรึกษาทางอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate developersนักพัฒนาที่ดิน [TU Subject Heading]
Real estate developmentการพัฒนาที่ดิน [TU Subject Heading]
Real estate investmentการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real Estate Investment Trustกองทุนอสังหาริมทรัพย์ [ธุรกิจ]
Real estate investment trustsกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate managementการจัดการอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate sales taxภาษีอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Real Estate(n) บ้านและที่ดิน, Syn. properties

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
real estateApart from earning money, I have no interest in real estate.
real estateI agree with the opinion that real estate is over priced.
real estateReal estate agencies have many independent brokers.
real estateThe price of real estate has been rising abnormally in Japan.
real estateThe real estate broker was lavish in his spending in Ginza.
real estateThe real estate industry is in a serious slump, and industry people say the worst is yet to come.
real estateThe real estate man told lies to the couple.
real estateTokyo landlords are in a panic because the real estate market went soft.
real estateTwo senior officials are suspected of accepting bribes from real estate companies.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[asanghārimasap = asanghārimmasap] (n) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property  FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[børisat asanghārimmasap] (n, exp) EN: real estate agent ; realtor
การเล่นที่ดิน[kān len thīdin] (n, exp) EN: real estate venture
นายหน้าขายที่ดิน[nāinā khāi thīdin] (n, exp) EN: real estate broker
ภาษีอสังหาริมทรัพย์[phāsī asanghārimasap = asanghārimmasap] (n, exp) EN: real estate tax
ภาษีบำรุงท้องที่[phāsī bamrung thøngthī] (n, exp) EN: land tax ; real estate tax ; property tax ; local maintenance tax
ซื้อหาอสังหาริมทรัพย์[seūhā asanghārimasap = seūhā asanghārimmasap] (v, exp) EN: purchase real estate
ทะเบียนที่ดิน[thabīen thīdin] (n, exp) EN: land register ; real estate register
ที่[thī] (n) EN: land ; soil ; real estate  FR: terrain [m]
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์[thurakit asanghārimasap = asanghārimmasap] (n, exp) EN: real estate business

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
房地产[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate, #1,035 [Add to Longdo]
房产[fáng chǎn, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ, / ] real estate; the property market (e.g. houses), #3,412 [Add to Longdo]
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate; immovable property; immovables, #12,956 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Immobilienfonds {pl}real estate investment trust [Add to Longdo]
Immobiliengesellschaft {f}real estate company [Add to Longdo]
Immobilienhandel {m}real estate business [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
固定資産税[こていしさんぜい, koteishisanzei] (n) real estate tax; fixed assets tax; property tax; rates [Add to Longdo]
差配人[さはいにん, sahainin] (n) real estate agent; landlord [Add to Longdo]
不在投資家[ふざいとうしか, fuzaitoushika] (n) absentee investor (e.g. in real estate) [Add to Longdo]
不動産[ふどうさん, fudousan] (n) real estate; (P) [Add to Longdo]
不動産屋[ふどうさんや, fudousanya] (n) real estate agent; realtor; (P) [Add to Longdo]
不動産会社[ふどうさんがいしゃ, fudousangaisha] (n) real estate company; real estate firm; property firm [Add to Longdo]
不動産鑑定[ふどうさんかんてい, fudousankantei] (n) real estate appraisal [Add to Longdo]
不動産業[ふどうさんぎょう, fudousangyou] (n) real estate business [Add to Longdo]
不動産業界[ふどうさんぎょうかい, fudousangyoukai] (n) real estate world; property market [Add to Longdo]
不動産業者[ふどうさんぎょうしゃ, fudousangyousha] (n) real estate agent; realtor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  real estate
      n 1: property consisting of houses and land [syn: {real
           property}, {real estate}, {realty}, {immovable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top