ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ravine

R AH0 V IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ravine-, *ravine*
Possible hiragana form: らう゛ぃね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ravine(n) หุบเขาลึก, See also: หุบเขา, ห้วยลึก, Syn. canyon, gully, valley

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ravine(ระวีน') n. หุบเขาลึก (มักมีลำธาร) ห้วยลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
ravine(n) หุบเขาลึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ravineเหว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ravine-Area Methodการฝังกลบในลำห้วย, Example: วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย ในบริเวณลำห้วยที่หมดสภาพหรือไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุบ(n) valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา(n) valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
ช่องเขา(n) mountain pass, See also: ravine, gorge, defile, Syn. หุบเขา, Example: เราต้องเดินทางผ่านช่องเขานี้ไป, Count Unit: ช่อง
หุบเหว(n) valley, See also: ravine, vale, Syn. เหว, Example: เส้นทางระหว่างไหล่เขาคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยหุบเหวที่อันตราย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: หุบเขาที่มีเหวลึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบ[hup] (n) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass
หุบเหว[huphēo] (n) EN: valley ; ravine ; vale
หุบเขา[hupkhao] (n) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow  FR: vallée [f] ; vallon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAVINE R AH0 V IY1 N
RAVINES R AH0 V IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ravine (n) rˈəvˈiːn (r @1 v ii1 n)
ravines (n) rˈəvˈiːnz (r @1 v ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隘谷[ài gǔ, ㄞˋ ㄍㄨˇ, ] ravine; canyon; V-shaped river valley with steep sides, #530,975 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klamm {f} | Klammen {pl}ravine | ravines [Add to Longdo]
Schlucht {f} | Schluchten {pl}ravine | ravines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
峡;峽(oK)[かい, kai] (n) (arch) (See はざま・2) gorge; ravine [Add to Longdo]
峡谷[きょうこく, kyoukoku] (n) glen; ravine; gorge; canyon; (P) [Add to Longdo]
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet [Add to Longdo]
渓間;谿間;溪間(oK)[けいかん, keikan] (n) ravine [Add to Longdo]
渓谷(P);谿谷;溪谷[けいこく, keikoku] (n) valley; ravine; canyon; (P) [Add to Longdo]
渓壑;谿壑[けいがく, keigaku] (n) (1) ravine; chasm; (2) ravenous desire; insatiable desire [Add to Longdo]
山間;山あい[やまあい, yamaai] (n) ravine; gorge [Add to Longdo]
山峡[さんきょう;やまかい, sankyou ; yamakai] (n) gorge; ravine; gap [Add to Longdo]
深淵[しんえん, shin'en] (n,adj-no) abyss; ravine [Add to Longdo]
千仭の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) bottomless ravine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ravine
      n 1: a deep narrow steep-sided valley (especially one formed by
           running water)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top