ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rave

R EY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rave-, *rave*
Possible hiragana form: らう゛ぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, See also: be relatively free of responsibilities or deep thoughts, Syn. take little baggage

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rave(vi) พูดเพ้อเจ้อ, See also: พูดเรื่อยเจื้อย, Syn. rant, jabber
rave(vt) พูดเพ้อเจ้อ, See also: พูดเรื่อยเจื้อย, Syn. rant, jabber
ravel(vi) ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน, Syn. untwist, untangle
ravel(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้พัวพัน, Syn. untwist, untangle
raven(n) นกขนาดใหญ่จำพวกกา, See also: นกสีดำและขนเป็นมัน, Syn. crow
raven(vi) กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม, Syn. be hungry, eat greedily
raven(vt) กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม
raven(n) ปล้น, See also: แย่งชิง, ช่วงชิง, Syn. plunder
raver(n) คนพูดเพ้อเจ้อ, Syn. madman
raveling(n) การพันกันยุ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rave(เรฟว) vi.,vt.,n. (การ) พูดเพ้อเจ้อ,พูดคลั่ง,ชมเชยอย่างมาก,ทำให้เกิดเสียงรุนแรง, See also: raver n., Syn. tribute
ravel(แรฟ'เวิล) vt. แก้เชือกออก,คลายออก,แย่งชิง n. ความยุ่งเหยิง,ความซับซ้อน, See also: raveler, raveller n. ravelly adj., Syn. fray, separate, loosen
raven(เร'เวิน) n. นกสีดำและเป็นมันจำพวก Corvus corax vi.vt.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,กินอย่างตะกละ,กินอย่างมูมมาม,ตะกละ
ravening(แรฟ'เวินนิง) adj. ตะกละ,แย่งชิง,ช่วงชิง n. ความตะกละ,การแย่งชิง,การช่วงชิง
ravenous(แรฟ'วะนัส) adj. ตะกละเป็นที่สุด,หิวที่สุด,อยากที่สุด
architrave(อาร์'คิเทรฟว) n. ขอบประตูหรือหน้าต่าง, ส่วนล่างสุดของคิ้วบนเสา, บัวลาดบัวลาย. -architraval adj. -architraved adj.
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
contravene(คอนทระ วีน') {contravened,contravening,contravenes} vt. ขัดแย้ง,ต่อต้าน., See also: contravener n. ดูcontravene, Syn. contradict, Ant. uphold
contravention. n. การขัดแย้ง,การต่อต้าน
crave(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ, Syn. ask, desire

English-Thai: Nontri Dictionary
rave(vi) คลั่ง,พูดเพ้อเจ้อ,อาละวาด
ravel(vi) คลาย,ปลดออก,ขาด
ravel(vt) แก้,ฉีก,คลี่คลาย
raven(n) นกกาเหว่า
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
architrave(n) ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Raven[เรเว่น] (n, name) นกขนาดใหญ่ขนสีดำนิสัยดุร้าย ไม่ชอบรวมเป็นฝูง ลักษณะคล้ายอีกา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raveThe sleeves of the sweater began to rave.
raveThis restaurant lives up to all the rave reviews it got.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ้อ(v) rave, See also: be delirious, Example: สารกระตุ้นประสาททำให้ผู้ป่วยเพ้อ กระวนกระวาย หายใจลำบาก และชีพจรเต้นเร็ว, Thai Definition: พูดโดยไม่มีสติ
ดำขลับ(adj) raven, See also: shining black, glossy black, Syn. ดำขำ, ดำสนิท, Example: สาวน้อยวัย 15 ปีผิวเข้มตาคมผมดำขลับพิชิตตำแหน่งนางงามสงกรานต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการหนัก[ākān nak] (n, exp) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition  FR: se trouver dans un état grave
อาจ[āt] (adj) EN: brave ; courageous ; bold  FR: brave ; courageux
บาดเจ็บสาหัส[bātjep sāhat] (adj) EN: seriously injured  FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บึ้ง[beung] (adj) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning  FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
เบี้ยเดินทาง[bīa doēnthāng] (n, exp) EN: traveling allowance ; travel expenses  FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบี้ยปรับ[bīaprap] (n) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion  FR: amende [f] ; contravention [f]
บีทรูท[bītrūt] (n) EN: beetroot  FR: betterave potagère [f]
บอบช้ำ[bøpcham] (adj) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy  FR: contusionné ; douloureux ; grave
บริษัทท่องเที่ยว[børisat thǿngthīo] (n, exp) EN: travel agency  FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[børisat thūa] (n, exp) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau  FR: agence de voyages [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAVE R EY1 V
RAVEN R EY1 V AH0 N
RAVER R EY1 V ER0
RAVES R EY1 V Z
RAVEL R AH0 V EH1 L
RAVEL R AE1 V AH0 L
RAVED R EY1 V D
RAVENS R EY1 V AH0 N Z
RAVELO R AA0 V EH1 L OW0
RAVEL'S R AH0 V EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rave (v) rˈɛɪv (r ei1 v)
raved (v) rˈɛɪvd (r ei1 v d)
ravel (v) rˈævəl (r a1 v @ l)
raven (n) rˈɛɪvn (r ei1 v n)
raver (n) rˈɛɪvər (r ei1 v @ r)
raves (v) rˈɛɪvz (r ei1 v z)
ravels (v) rˈævəlz (r a1 v @ l z)
ravens (n) rˈɛɪvnz (r ei1 v n z)
ravers (n) rˈɛɪvəz (r ei1 v @ z)
Ravenna (n) rˈəvˈɛnə (r @1 v e1 n @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chái, ㄔㄞˊ, ] ravenous beast; wolves (collect.), #62,384 [Add to Longdo]
拉文纳[Lā wén nà, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄋㄚˋ, / ] Ravenna on the Adriatic coast of Italy, #688,108 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
しんと[shinto] (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent [Add to Longdo]
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アーキトレーブ[a-kitore-bu] (n) architrave [Add to Longdo]
アクサン[akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence [Add to Longdo]
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal [Add to Longdo]
走査状態リスト[そうさじょうたいリスト, sousajoutai risuto] traversal state list [Add to Longdo]
トラベルスター[とらべるすたー, toraberusuta-] Travelstar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rave
   n 1: a dance party that lasts all night and electronically
      synthesized music is played; "raves are very popular in
      Berlin"
   2: an extravagantly enthusiastic review; "he gave it a rave"
   v 1: participate in an all-night techno dance party
   2: talk in a noisy, excited, or declamatory manner [syn: {rant},
     {mouth off}, {jabber}, {spout}, {rabbit on}, {rave}]
   3: praise enthusiastically; "She raved about that new
     restaurant" [syn: {rave}, {gush}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top