ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rattrap

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattrap-, *rattrap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattrap(n) กับดักจับหนู, See also: ที่ดักหนู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rattrapn. กับดักหนู,ที่จนตรอก,ที่สกปรกโกโรโกโส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชดเชย[chotchoēi] (v) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust  FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ไล่ทัน[laithan] (v) EN: catch up (with)  FR: rattraper ; rejoindre
ตามทัน[tāmthan] (v) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace  FR: rattraper ; rejoindre
ทัน[than] (v) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of  FR: rattraper ; rejoindre

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネズミ捕り;ねずみ取り;鼠取り;鼠捕り[ねずみとり(ねずみ取り;鼠取り;鼠捕り);ネズミとり(ネズミ捕り), nezumitori ( nezumi tori ; nezumitori ; nezumi tori ); nezumi tori ( nezumi tori )] (n) (1) mousetrap; rattrap; (2) speed trap; (3) rat poison [Add to Longdo]
鼠落し[ねずみおとし, nezumiotoshi] (n) rattrap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rattrap
      n 1: a difficult entangling situation
      2: filthy run-down dilapidated housing
      3: a trap for catching rats

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top