ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rapprochement

R AE2 P R OW2 SH M AA1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapprochement-, *rapprochement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapprochement(n) การกระชับมิตร, See also: การสร้างมิตรภาพอีกครั้ง, การสร้างสายสัมพันธ์ใหม่, Syn. reconciliation, renion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rapprochement(ระพรอชมาน') n. การสร้างสายสัมพันธ์,การสร้างไมตรีจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rapprochement (Fr.)การกระชับความสัมพันธ์, การฟื้นสัมพันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAPPROCHEMENT R AE2 P R OW2 SH M AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapprochement (n) rˈæprˈɒʃmɒŋ (r a1 p r o1 sh m o ng)
rapprochements (n) rˈæprˈɒʃmɒŋz (r a1 p r o1 sh m o ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiederannäherung {f} | Wiederannäherungen {pl}rapprochement | rapprochements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
関係改善[かんけいかいぜん, kankeikaizen] (n) improvement of relations; rapprochement [Add to Longdo]
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n,vs,adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) [Add to Longdo]
和睦[わぼく, waboku] (n,vs) reconciliation; peace; rapprochement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rapprochement
      n 1: the reestablishing of cordial relations [syn:
           {reconciliation}, {rapprochement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top