ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rankle

R AE1 NG K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rankle-, *rankle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rankle(vt) ทำให้คับแค้นใจ, See also: ทำให้เจ็บแสบ, Syn. aggravate, embitter
rankle(vi) คับแค้นใจ, See also: เจ็บแสบ, Syn. anger, pain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ,ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ,ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate, fester, embitter

English-Thai: Nontri Dictionary
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rankleHis bitter words still rankle in my mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็บแค้น(v) rankle, See also: bear someone malice, bear someone a grudge, have/harbour/nurse a grudge against, bear/habo, Syn. โกรธแค้น, แค้น, Example: พ่อเจ็บแค้นแทนลูกที่ถูกเขารังแก, Thai Definition: ผูกใจเจ็บ
เจ็บร้อน(v) be indignant, See also: rankle, habour malice, Example: อังศุมาลินเป็นสาวปัญญาชนที่เจ็บร้อนกับภาวะอันเปรียบเสมือนบ้านเรือนถูกย่ำยีเมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกเข้าเมืองไทย, Thai Definition: เป็นเดือดเป็นแค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค้น[khaēn] (v) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle  FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นใจ[khaēnjai] (v) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged  FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
กลัดกลุ้ม[klatklum] (v) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser

CMU English Pronouncing Dictionary
RANKLE R AE1 NG K AH0 L
RANKLED R AE1 NG K AH0 L D
RANKLES R AE1 NG K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rankle (v) rˈæŋkl (r a1 ng k l)
rankled (v) rˈæŋkld (r a1 ng k l d)
rankles (v) rˈæŋklz (r a1 ng k l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rankle
   v 1: gnaw into; make resentful or angry; "The injustice rankled
      her"; "his resentment festered" [syn: {eat into}, {fret},
      {rankle}, {grate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top