ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

randomly

R AE1 N D AH0 M L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -randomly-, *randomly*, random
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
randomly(adv) อย่างไร้แบบแผน, Syn. incoherently

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
randomlySince he is the movie crazy, he watches a movie randomly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คว้าง(adv) aimlessly, See also: randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้างเคว้ง, Example: เรือลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำ, Thai Definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุ่ม[sum] (adv) EN: at random ; randomly  FR: au hasard

CMU English Pronouncing Dictionary
RANDOMLY R AE1 N D AH0 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
randomly (a) rˈændəmliː (r a1 n d @ m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go) [Add to Longdo]
通り魔[とおりま, toorima] (n) (1) random attacker, e.g. person who randomly attacks people on the street; slasher; (2) (original meaning) demon who brings misfortune to houses or people he passes by [Add to Longdo]
矢鱈に[やたらに, yatarani] (adv) (uk) randomly; recklessly; blindly; (P) [Add to Longdo]
繽紛[ひんぷん, hinpun] (adj-t,adv-to) (1) jumbled; in disarray; (2) scattered randomly about (small items) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 randomly
   adv 1: in a random manner; "the houses were randomly scattered";
       "bullets were fired into the crowd at random" [syn:
       {randomly}, {indiscriminately}, {haphazardly}, {willy-
       nilly}, {arbitrarily}, {at random}, {every which way}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top