ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rancour

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rancour-, *rancour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rancour(n) ความขมขื่น, Syn. bitterness, resentment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rancour(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity, malice

CMU English Pronouncing Dictionary
RANCOURT R AH0 N K AO1 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rancour (n) rˈæŋkər (r a1 ng k @ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rancour
      n 1: a feeling of deep and bitter anger and ill-will [syn:
           {resentment}, {bitterness}, {gall}, {rancor}, {rancour}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
rancor, Ranique, rangier, ranger, ranker, rancher, Raynor, Roanoke, Rance, raincoat, rancor's, range, rangy, Renoir, Franco, rang, rank, recur, incur, languor, ranch, Bangor, concur, ranter, raccoon, Rangoon, reoccur

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top