ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rancor

R AE1 NG K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rancor-, *rancor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rancor(n) ความขมขื่น, See also: ความเคียดแค้น, ความแค้นเคือง, ความพยาบาท, ความอาฆาต, Syn. bitterness, resentment
rancorous(adj) ขมขื่น, See also: คับแค้น, Syn. bitter, cruel, vengeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity, malice
rancorous(แรง'เคอะเริส) adj. เจ็บใจ,แค้นใจ,อาฆาตแค้น,เกลียดชัง., Syn. hateful, malicious

English-Thai: Nontri Dictionary
rancor(n) ความเคียดแค้น,ความพยายาม,ความเกลียดชัง,ความเจ็บใจ
rancorous(adj) เคียดแค้น,พยาบาท,เกลียดชัง,เจ็บใจ,อาฆาตแค้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The very air reeks with the bloody rancor of intolerant malice!บนศาลแห่งนี้อบอวลไปด้วยความรู้สึกเครียดแค้นชิงชังกันอย่างรุนแรง Public Enemies (2009)
Colt of the rancor battalion.กับผบ. โคลท์ แห่งกองพันแรนคอร์ Clone Cadets (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแค้นใจ(n) rancor, See also: resentfulness, malice, Syn. ความแค้น, ความคับแค้นใจ, Example: สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของเธอในเวลานี้คือความแค้นใจที่ถูกประณาม

CMU English Pronouncing Dictionary
RANCOR R AE1 NG K ER0
RANCOROUS R AE1 NG K ER0 AH0 S
RANCOROUSNESS R AE1 NG K ER0 AH0 S N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rancor (n) rˈænkɔːr (r a1 n k oo r)
rancorous (j) rˈæŋkərəs (r a1 ng k @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤仇[yuān chóu, ㄩㄢ ㄔㄡˊ, ] rancor; enmity; hatred resulting from grievances, #78,316 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Groll {m}rancor [Am.]; rancour [Br.] [Add to Longdo]
Hass {m}rancor [Am.]; rancour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意趣遺恨[いしゅいこん, ishuikon] (n) grudge; spite; malice; rancor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rancor
      n 1: a feeling of deep and bitter anger and ill-will [syn:
           {resentment}, {bitterness}, {gall}, {rancor}, {rancour}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top