ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rampant

R AE1 M P AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rampant-, *rampant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rampant(adj) รุนแรง, See also: ตึงตัง, ซึ่งอาละวาด
rampant(adj) ดุร้าย, See also: ป่าเถื่อน
rampant(adj) ซึ่งยืนบนขาหลัง, Syn. upright

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rampant(แรม'เพินทฺ) adj. รุนแรง,ตึงตัง,อาละวาด,วิ่งพล่าน,แผลงฤทธิ์,ยืนบนขาหลัง., Syn. raging, furious

English-Thai: Nontri Dictionary
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rampantFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (adj) EN: rampant
กำเริบ[kamroēp] (adj) EN: rampant
เลื้อย[leūay] (adj) EN: weeping  FR: rampant
ไม้คลุมดิน[māi klum din] (n, exp) EN: groundcover ; ground covering plants  FR: plante rampante [f]
เป็นพุ่ม[pen phum] (adj) EN: bushy ; opulent ; full ; rampant  FR: épais ; dense ; opulent ; broussailleux
รุกลาม[ruk lām] (adj) EN: rampant
รุนแรงจนควบคุนไว้ไม่ได้[runraēng jon khūap khun wai mai dāi] (xp) EN: rampant
สามหาว[sāmhāo] (adj) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant  FR: grossier ; vulgaire

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMPANT R AE1 M P AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rampant (j) rˈæmpənt (r a1 m p @ n t)
rampantly (a) rˈæmpəntliː (r a1 m p @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猖獗[chāng jué, ㄔㄤ ㄐㄩㄝˊ, ] rampant; wild; unchecked, #17,639 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
横行跋扈[おうこうばっこ, oukoubakko] (n,vs) being rampant; (evildoers) roaming at will [Add to Longdo]
跳梁跋扈[ちょうりょうばっこ, chouryoubakko] (n,vs) being rampant; domination [Add to Longdo]
奔放[ほんぽう, honpou] (adj-na,n) wild; uninhibited; extravagant; rampant; (P) [Add to Longdo]
蔓延る[はびこる, habikoru] (v5r,vi) to spread; to run rampant; to grow thick; to become powerful; (P) [Add to Longdo]
茂る(P);繁る[しげる, shigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be in full leaf; to be rampant; to luxuriate; to be luxurious; (P) [Add to Longdo]
茫々;茫茫[もうもう;ぼうぼう, moumou ; boubou] (n) (1) wide expanse of flat surface (e.g. sea, plains); (2) endless; (3) rampant growth of (weeds, hair) [Add to Longdo]
跋扈跳梁[ばっこちょうりょう, bakkochouryou] (n,vs) evildoers being rampant and roaming at will [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rampant
   adj 1: unrestrained and violent; "rampant aggression"
   2: rearing on left hind leg with forelegs elevated and head
     usually in profile; "a lion rampant" [syn: {rampant(ip)},
     {rearing}]
   3: (of a plant) having a lush and unchecked growth; "a rampant
     growth of weeds"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top