ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rampage

R AE1 M P EY2 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rampage-, *rampage*
Possible hiragana form: らんぱげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rampage(n) ความโมโห, See also: การอาละวาด, พฤติกรรมรุนแรง, Syn. anger
rampage(vi) โมโหโทโส, See also: แสดงโทสะ, ตึงตัง, อาละวาด
rampage along(phrv) (เรือ) แล่นอย่างเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak, frenzy, storm, rage

English-Thai: Nontri Dictionary
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
rampage(vi) มีโทสะ,วุ่นวาย,ดุด่า,อาละวาด,โมโห

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
why do you rampage so?O พระเจ้าที่ไม่สามารถจะไม่มีชื่อทำไมคุณจึงอาละวาดป่า? Princess Mononoke (1997)
There's a witch on the rampage in there.พอดีมีแม่มดกำลังหัวเสียอยู่ในนั้นน่ะ Howl's Moving Castle (2004)
Police have declined to name the man they say is still at large, on a citywide rampage that has left one man dead, dozens injured, and hundreds of thousands of dollars of damage... in it's smoking, bloody wake.ตำรวจยังไม่สามารถระบุชื่อ ชายที่ว่ากำลังอาละวาด ไปทั่วทั้งเมือง หลังจากทิ้งคนให้ตายคนหนึ่ง เจ็บเป็นโหล และเสียหาย อีกหลายแสนเหรียญ Crank (2006)
So, the wild rampage that began 9am in L.A. continues.และการทำลายล้างที่เริ่ม เมื่อ 9 โมงเช้าในแอลเอ มีต่อ Crank (2006)
Over the last 50 years I have captured monsters on the rampage and locked them up in a secret prison facilityกว่า 50 ปีมาแล้วที่ผมจับพวกเจ้าสัตว์ประหลาด\ มาขังไว้ในคุกลับ Monsters vs. Aliens (2009)
He escaped, and went on a rampage in his old watering ?เขาเคยหลบหนีไป พร้อมด้วยความโมโห\ กลับไปในแถบแม่น้ำที่เขาเคยอยู่ Monsters vs. Aliens (2009)
But going on a bloody rampage nowแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นความโมโหโทโสซะแล้ว Intervention (2010)
This rampage is her final attempt to be heard.มันเป็นฝางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอหมดความอดทน Hanley Waters (2011)
He went on a rampage and killed half the village.เขาโมโหอย่างมากและฆ่าผู้คนไปครึ่งหมู่บ้าน Ordinary People (2011)
He's on a rampage of some kind.เขาอารมณ์รุนแรง ต่ออะไรบางอย่าง Dorado Falls (2011)
Well, other than your rampage against Dmitri Vladov, we know very little.อืม นอกจากเรื่องที่คุณมีเรื่องกับ ดิมิทรี วลาดอฟแล้ว เรารู้น้อยมากๆ Sabotage (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำฤทธิ์(v) rampage, See also: unyielding, Syn. ทำพยศ, อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์, Thai Definition: ทำพยศหรืออาละวาดเพื่อให้ได้รับการเอาอกเอาใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMPAGE R AE1 M P EY2 JH
RAMPAGED R AE0 M P EY1 JH D
RAMPAGED R AE1 M P EY2 JH D
RAMPAGER R AE1 M P EY2 JH ER0
RAMPAGES R AE1 M P EY2 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rampage (n) rˈæmpɛɪʤ (r a1 m p ei jh)
rampage (v) rˈæmpˈɛɪʤ (r a1 m p ei1 jh)
rampaged (v) rˈæmpˈɛɪʤd (r a1 m p ei1 jh d)
rampages (n) rˈæmpɛɪʤɪz (r a1 m p ei jh i z)
rampages (v) rˈæmpˈɛɪʤɪz (r a1 m p ei1 jh i z)
rampageous (j) rˈæmpˈɛɪʤəs (r a1 m p ei1 jh @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
横行[héng xíng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] rampage; riot, #17,552 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒らし回る[あらしまわる, arashimawaru] (v5r) to break into (houses here and there); to rampage [Add to Longdo]
暴れ回る[あばれまわる, abaremawaru] (v5r) to rampage; to run riot [Add to Longdo]
暴走[ぼうそう, bousou] (n,vs) running wildly; reckless driving; runaway; rampage; (P) [Add to Longdo]
猛り狂う;たけり狂う[たけりくるう, takerikuruu] (v5u) (See 荒れ狂う) to rage; to rampage [Add to Longdo]
乱暴狼藉[らんぼうろうぜき, ranbourouzeki] (n) running amok (amuck); committing an outrage; rampageous behavior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rampage
   n 1: violently angry and destructive behavior [syn: {rampage},
      {violent disorder}]
   v 1: act violently, recklessly, or destructively

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top