ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rambunctious

R AE0 M B AH1 NG K SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rambunctious-, *rambunctious*, rambunctiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rambunctious(n) ส่งเสียงอึกทึก, See also: เอะอะโวยวาย, อึกทึกครึกโครม, Syn. boisterous, noisy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rambunctious(แรมบังคฺ'เชิส) adj. ควบคุมยาก,เตลิดเปิดเปิง,อึกทึกครึกโครม,พาล

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMBUNCTIOUS R AE0 M B AH1 NG K SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rambunctious (j) rˈæmbˈʌŋkʃəs (r a1 m b uh1 ng k sh @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴れん坊[あばれんぼう, abarenbou] (n) (1) rambunctious kid; wild kid; (2) (See 暴れ者) hooligan; rowdy; roughneck; a rough [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rambunctious
   adj 1: noisy and lacking in restraint or discipline; "a
       boisterous crowd"; "a social gathering that became
       rambunctious and out of hand"; "a robustious group of
       teenagers"; "beneath the rumbustious surface of his
       paintings is sympathy for the vulnerability of ordinary
       human beings"; "an unruly class" [syn: {boisterous},
       {rambunctious}, {robustious}, {rumbustious}, {unruly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top