ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rake in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rake in-, *rake in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rake in(phrv) กวาด, See also: โกย
rake in(phrv) หา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสาะหา, ได้รับ, Syn. shovel in

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scheffelstrake in money [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掻い込む;かい込む[かいこむ, kaikomu] (v5m,vt) (See 掻き込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up [Add to Longdo]
掻き込む[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (See 掻い込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rake in
   v 1: earn large sums of money; "Since she accepted the new
      position, she has been raking it in" [syn: {rake in},
      {shovel in}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top