ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raise one&*#039*s spirits

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raise one&*#039*s spirits-, *raise one&*#039*s spirits*, raise one&*#039*s spirit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raise one's hat to(idm) เปิดหมวกทักทาย
raise one's sights(idm) ตั้งเป้าหมายไว้สูง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raise oneRaise one's hat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฐานะ(v) promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai Definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
ยักไหล่(v) shrug one's shoulder, See also: raise one's shoulder, Example: เธอยักไหล่เพื่อแสดงว่าไม่แยแสต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ทำให้ไหล่กระตุกขึ้น
ส่งเสียง(v) cry out, See also: raise one's voice, roar, yell, shout, howl, bawl, Syn. แผดเสียง, Example: เด็กๆ ส่งเสียงไล่ตามหลังอย่างสนุกพร้อมกับผลัดเปลี่ยนกันถือเชือก, Thai Definition: ร้องเสียงดัง
ขึ้นเสียง(v) raise one's voice, See also: be in a stern voice, Syn. เสียงดัง, Ant. ลดเสียง, Example: เขาชอบขึ้นเสียงกับเพื่อนเวลาโกรธ โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัว, Thai Definition: พูดเสียงดังขึ้นด้วยความโกรธ
เอางาน(v) raise one hand and jerk up a little before receive a thing, Thai Definition: แสดงความเคารพเจ้านายโดยแบมือเอาสันมือลงแล้วกระดกมือขึ้นน้อยๆ ก่อนรับของ (ใช้แก่การรับของจากเจ้านาย)
ตีเสียง(v) raise one's voice to the superiors when angry, Syn. ขึ้นเสียง, Example: เมื่อไม่ได้ดังใจ น้องคนเล็กมักตีเสียงกับพี่ๆ เพราะโดนตามใจมาตลอด, Thai Definition: ออกเสียงดังด้วยความโกรธ
ชันคอ(v) lift one's head, See also: raise one's head, Syn. ยก, Example: เด็กยังเล็กมากเพิ่งจะเริ่มชันคอได้ เขาจึงต้องอุ้มอย่างเบามือ, Thai Definition: เริ่มตั้งคอได้
ชูมือ(v) raise one's hand, See also: lift one's hand, Syn. ยกมือ, Example: พวกอาสาสมัครต่างชูมือขึ้น
ช้อนตา(n) raise one's eyes
แหงนคอ(v) crane, See also: raise one's head up, Syn. เงยคอ, แหงน, Ant. ก้ม, Example: เขาแหงนคอดูรูปภาพอย่างตั้งอกตั้งใจ, Thai Definition: หงายหน้าขึ้น, เงยหน้าขึ้นดูที่สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อนตา[chøn tā] (v, exp) EN: raise one's eyes  FR: lever les yeux
ขึ้นเสียง[kheun sīeng] (v, exp) EN: raise one's voice ; be in a stern voice  FR: élever la voix
ก่งตูด[kong tūt] (v, exp) EN: raise one's bottom
แหงนคอ[ngaēn khø] (v, exp) EN: crane ; raise one's head up
เงย[ngoēi] (v) EN: lift ; turn up ; look up ; raise one's head ; hold one's head high  FR: lever ; lever la tête
เงยหน้า[ngoēi nā] (v, exp) EN: look up; lift ; raise one's head  FR: lever les yeux
ส่งเสียง[songsīeng] (v) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl
ยักคิ้ว[yak khiu] (v, exp) EN: raise one's eyebrows
ยกฐานะ[yok thāna] (v, exp) EN: promote ; raise one's position ; raise one's status  FR: être promu ; élever son statut
ยกตัว[yok tūa] (v, exp) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others  FR: se glorifier

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāo, ㄑㄧㄠ, / ] raise one's foot, #28,688 [Add to Longdo]
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, ] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb, #29,458 [Add to Longdo]
[qiāo, ㄑㄧㄠ, ] raise one's foot, #281,127 [Add to Longdo]
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, ] raise one's head [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鎌首をもたげる[かまくびをもたげる, kamakubiwomotageru] (exp,v1) to raise one's head (esp. of a snake) [Add to Longdo]
顔を上げる[かおをあげる, kaowoageru] (exp,v1) to raise one's face; to lift one's head; to raise one's eyes [Add to Longdo]
見上げる(P);見あげる[みあげる, miageru] (v1,vt) (1) to look up at; to raise one's eyes; (2) to look up to; to admire; to respect; (P) [Add to Longdo]
惚気る[のろける, norokeru] (v1,vi) to play up; to speak fondly of; to praise one's spouse [Add to Longdo]
手を挙げる;手を上げる;手をあげる[てをあげる, tewoageru] (exp,v1) (1) (usu. 手を挙げる) to raise one's hand or hands; (2) (usu. 手を上げる) to surrender; (3) (usu. 手を上げる) to raise a hand to someone (as a threat to strike); (4) (usu. 手を上げる) (See 腕を上げる) to improve [Add to Longdo]
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1,vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice [Add to Longdo]
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose [Add to Longdo]
声を上げる[こえをあげる, koewoageru] (exp,v1) to raise one's voice [Add to Longdo]
声を尖らす[こえをとがらす, koewotogarasu] (exp,v5s) to speak sharply; to sharpen one's tone; to raise one's voice [Add to Longdo]
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top