ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

racecourse

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -racecourse-, *racecourse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racecourse(n) ลู่วิ่ง, See also: สนามแข่ง, สนามม้า, Syn. racetrack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racecourse(เรส'คอร์ส) n. สนามแข่งขัน,ลู่วิ่ง,ลานวิ่ง,สนามม้า, Syn. racetrack

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Previously, we discussed the racecourse business plan.ครั้งที่แล้ว เราได้กล่าวถึงการวางแผนธุรกิจสนามม้า Episode #1.9 (2011)
We should have a good business plan for the racecourse in order to compete.เราต้องมีแผนธุรกิจที่ดีเพื่อที่จะไปแข่งขันในเรื่องสนามแข่งม้า Episode #1.9 (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามม้าแข่ง(n) racecourse, Syn. สนามแข่งม้า, สนามม้า, Example: ทุกวันอาทิตย์เขาจะไปคลุกอยู่ที่สนามม้าแข่งทั้งวัน, Count Unit: สนาม, แห่ง, Thai Definition: ลานกว้างที่ทำเป็นลู่ไว้สำหรับแข่งม้า
สนามม้า(n) racecourse, See also: race track, turf, Syn. สนามแข่งม้า, Example: ในวันเสาร์-อาทิตย์สนามม้าแห่งนี้จะคราคร่ำไปด้วยผู้คน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่แข่งขันสำหรับม้าวิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนามม้า[sanām mā] (n, exp) EN: racecourse ; race track ; turf  FR: hippodrome [m]
สนามม้าแข่ง[sanām mā khaeng] (n, exp) EN: racecourse  FR: champ de courses [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racecourse (n) rˈɛɪskɔːs (r ei1 s k oo s)
racecourses (n) rˈɛɪskɔːsɪz (r ei1 s k oo s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
競馬場[けいばじょう, keibajou] (n) racecourse; race track; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  racecourse
      n 1: a course over which races are run [syn: {racetrack},
           {racecourse}, {raceway}, {track}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top