ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rabble

R AE1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rabble-, *rabble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rabble(n) ฝูงชนที่วุ่นวาย, Syn. mob, crowd
rabble(n) สามัญชน
rabble(n) ชนชั้นต่ำ
rabble-rouser(n) ผู้ก่อกวน (โดยเฉพาะทางการเมือง), Syn. agitator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rabble(แรบ'เบิล) n. ฝูงชนที่วุ่นวายไร้ระเบียบ,ฝูงสัตว์,ฝูงแมลง,สิ่งของที่เป็นกองเรี่ยราด. vt. รวมเป็นฝูงชน -Phr. (the rabble สามัญชน ชนชั้นต่ำ ประชาชนทั่วไป), Syn. mob
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
grabblevt. ฉวย,คว้า,แย่ง, See also: grabbler n.
hardscrabbleadj. ซึ่งพยายามมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย
scrabble(สแครบ'เบิล) vi.,n. (การ) คุ้ยเขี่ย,ตะกุยหา,คลำหา,ขย้ำจับ,เขียนหวัด,เขียนขยุกขยิก,ดิ้นรน, See also: scrabbler n., Syn. search

English-Thai: Nontri Dictionary
rabble(n) สามัญชน,ฝูงชน,ฝูงสัตว์
scrabble(vt) ตะกุย,ข่วน,คุ้ยเขี่ย,ขูด,คลำหา,ดิ้นรน,เขียนหวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rabble-rouserผู้ปลุกปั่นฝูงชน [ดู demagogue ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
RABBLE R AE1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rabble (n) rˈæbl (r a1 b l)
rabbles (n) rˈæblz (r a1 b l z)
rabble-rousing (j) rˈæbl-rauzɪŋ (r a1 b l - r au z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wühlerischrabble rousing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴走族[ぼうそうぞく, bousouzoku] (n) (See 珍走団) club of rabble-rousing reckless-driving delinquents; biker gang; group of hot rodders [Add to Longdo]
有象無象[うぞうむぞう, uzoumuzou] (n) mob; the masses; rabble; riffraff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rabble
   n 1: a disorderly crowd of people [syn: {mob}, {rabble}, {rout}]
   2: disparaging terms for the common people [syn: {rabble},
     {riffraff}, {ragtag}, {ragtag and bobtail}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top