ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quotidian

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quotidian-, *quotidian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quotidian(adj) รายวัน, See also: ประจำวัน, เป็นรายวัน, Syn. daily
quotidian(adj) เป็นประจำ, See also: เป็นปกติประจำ, Syn. as usual, regular
quotidian(adj) อย่างเคย, See also: ปกติ
quotidian(adj) ธรรมดา, Syn. ordinary, plain
quotidian(n) สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน
quotidian(n) อาการมีไข้ทุกวัน, See also: อาการมีไข้ที่เกิดขึ้นทุกวัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quotidian-จับไข้ทุกวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quotidian feverไข้ประจำวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Caught in their quotidian routines,these haunting figures, frozen in time, seem to mock the mundane blandness that screams silently beneath the sizzle of Sin Cityเมื่อดูเข้าไปในชีวิตประจำวันของพวกเขา รูปร่างพวกนี้ที่ยังอยู่ในความทรงจำ คือเย็นจนแข็งตัวทันที ดูเหมือนจะเลียนแบบความนิ่มนวลปกติ ที่ร้องตะโกนอย่างเงียบ ๆ ใต้เสียงร้อนฉ่าของซินซิตี้ Art Imitates Life (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quotidian (j) kwˈoutˈɪdɪəʳn (k w ou1 t i1 d i@ n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quotidian
   adj 1: found in the ordinary course of events; "a placid
       everyday scene"; "it was a routine day"; "there's nothing
       quite like a real...train conductor to add color to a
       quotidian commute"- Anita Diamant [syn: {everyday},
       {mundane}, {quotidian}, {routine}, {unremarkable},
       {workaday}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top