ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quoi

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quoi-, *quoi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quoin[N] มุมด้านนอกกำแพง, Syn. coign
quoin[N] มุมตึก
quoin[N] ไม้ หิน หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งเป็นรูปลิ่ม
quoin[VT] ป้องกันด้วยการจัดด้วยมุม
quoit[N] กีฬาโยนห่วง
quoit[N] ห่วงที่ใช้โยนในกีฬาโยนห่วง
quoit[VT] โยนห่วง, See also: ขว้างห่วง, เล่นกีฬาโยนห่วง
quoiter[N] ผู้เล่นกีฬาโยนห่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quoit(ควออิท') n. กีฬาโยนห่วงให้สวมหลักปัก,ห่วงที่ใช้โยนดังกล่าว. vt. โยน,ขว้าง. vt. เล่นกีฬาดังกล่าว, See also: quoiter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
quoit(n) ห่วงโยน
turquoise(n) พลอยสีฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไร[X] (arai) EN: what ?   FR: quoi ? ; que ... ?
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same   FR: n'importe quoi ; peu importe
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever   FR: quoi que ce soit
... อะไรไหม[X] (... arai mai) EN: ... anything ?   FR: ... n'importe quoi ?
เหตุฉะนั้น[X] (hēt chanan) FR: c'est pourquoi
เหตุไร[X] (het rai) EN: for what reason ; why   FR: c'est pourquoi
อินเดียนแดง[n. prop.] (Indīen Daēng) EN: Mohawk ; Red Indian ; American Indian   FR: Iroquois [m]
... คืออะไร[X] (... kheū arai) EN: what is ... ? ; what does mean ... ?   FR: que signifie ... ? ; qu'est-ce que ... ? ; ... c'est quoi ? ; quel est ... ?
คืออะไรเหรอ[xp] (kheū arai roē) EN: what is that ?   FR: de quoi s'agit-il ? ; qu'est-ce que c'est ?
หลังจากนั้น[adv.] (langjāk nan) EN: afterwards   FR: après cela ; après quoi ; ensuite ; sur ce

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quoin    (n) kˈɔɪn (k oi1 n)
quoit    (n) kˈɔɪt (k oi1 t)
quoins    (n) kˈɔɪnz (k oi1 n z)
quoits    (n) kˈɔɪts (k oi1 t s)

French-Thai: Longdo Dictionary
Pourquoiทำไม (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Pourquoi tu déménages? = Pourquoi est-ce que tu déménages? ทำไมเธอถึงย้ายบ้าน
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.

Japanese-English: EDICT Dictionary
イロコイ[, irokoi] (n) Iroquois [Add to Longdo]
セコイア[, sekoia] (n) sequoia (lat [Add to Longdo]
セコイアデンドロン[, sekoiadendoron] (n) giant sequoia (Sequoiadendron giganteum) (lat [Add to Longdo]
ターコイズ[, ta-koizu] (n) turquoise [Add to Longdo]
ターコイズブルー[, ta-koizuburu-] (n) turquoise blue [Add to Longdo]
トルコブルー[, torukoburu-] (n) turquoise blue [Add to Longdo]
トルコ石[トルコいし, toruko ishi] (n) turquoise [Add to Longdo]
メタセコイア[, metasekoia] (n) metasequoia (lat [Add to Longdo]
青緑[あおみどり, aomidori] (adj-na,adj-no) blue-green; turquoise; aqua [Add to Longdo]
青緑色[せいりょくしょく, seiryokushoku] (n,adj-no) bluish-green; turquoise; aqua [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top