ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quitely

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quitely-, *quitely*, quite
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quite(adv) ทั้งหมด
quite(adv) ค่อนข้างจะ
quite(adv) อย่างแท้จริง
requite(vt) ตอบสนอง, See also: ตอบแทน
requite(vt) โต้ตอบ, See also: แก้แค้น, Syn. return, retaliate
requite(vt) ตอบแทน, See also: ชดเชย, ตอบสนอง, Syn. repay, reward
mesquite(n) ต้นไม้จำพวก Prosopis มีหนามแหลม, Syn. mesquit
requiter(n) ผู้โต้ตอบ, See also: ผู้ตอบสนอง
quite a bit(idm) มาก
quite a few(idm) มาก
quite a lot(idm) มาก
requite with(phrv) จ่ายคืน, See also: ตอบแทน, ใช้คืนด้วย, Syn. pay with, repay by
quite a number(idm) มาก
quite something(idm) เยี่ยมมาก, See also: น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย, Syn. entirely
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
unrequited(อันรีควิท'ทิด) adj. ไม่มีค่าตอบแทน,ไม่มีการตอบแทน

English-Thai: Nontri Dictionary
quite(adv) แท้ๆ,ทีเดียว,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Not quite(phrase) ก็ไม่เชิง, ไม่ถึงกับเป็นเช่นนั้นทีเดียว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quiteKnowing is one thing, teaching quite another.
quiteThe savage in man is never quite eradicated.
quiteHer eyes, a deep blue, were quite impressive.
quiteThe words are on the tip of my tongue, but I don't quite know how to put what I want to say.
quiteI didn't quite catch your words.
quiteI thought that if we lined up benches in the garden as well we could achieve quite a seating capacity.
quiteHe looks quite sophisticated for his age.
quiteHe has quite a few friends.
quiteAre you quite certain about it?
quiteThis T-shirt wore quite well.
quiteRecently even students have come to visit foreign countries quite often.
quiteThere were quite a few passengers on board the ship.
quiteYour guess is quite wrong.
quiteHe is quite satisfied with his income.
quiteShe made an effort at joking but it fell quite flat.
quiteI think it quite strange that he should not know such a thing.
quiteThe weather varies quite often.
quiteIt took quite a while to sort out all our luggage.
quiteShe is quite.
quiteI believed it will be quite a long time before the spirit of democracy pervades our daily life.
quiteHe is quite a nice fellow and liked by everyone.
quiteOur meeting was quite accidental.
quiteI'm quite all right if you have no objection to it.
quiteWhat he did next was quite a surprise to me.
quiteScience and technology have come to pervade every aspect of our lives and, as a result, society is changing at a speed which is quite unprecedented.
quiteIt is quite common now to meet with young people who do not know the Bible.
quiteSo far we have been quite successful.
quiteI'm sure that family is familiar with Japanese tastes in food. They've hosted quite a few Japanese exchange students.
quiteThis machine will be quite useful for our studies.
quiteQuite by chance, I met my old friend in the airport.
quiteI don't quite agree with you.
quiteA meter is not quite equivalent to a yard.
quiteLiving in the town is quite different from living in the country.
quiteAre you quite satisfied with your new house?
quiteI am quite unqualified to teach them.
quiteThe translation is quite true to the original.
quiteHe gave his daughter quite a little money.
quiteSaying is one thing, and doing is quite another.
quiteI am quite a stranger here.
quiteQuite a personality.
quiteYou must keep quite for a few days.
quiteMy idea is quite different from yours.
quiteTwo male school pupils sharing an umbrella? Quite the hot situation.
quiteShe is not quite content.
quiteMy grandfather was quite a learned man for his time and place but he just wasn't cut out to be a businessman.
quiteHe is by nature quite an easy-going man.
quiteI am quite ignorant of his plan.
quiteI am quite unhappy about it.
quiteI wrote to him for quite another reason.
quiteIt's been quite ages since we last met.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นสิ(int) Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai Definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
นานโข(adv) quite long (time), See also: so long (time), very long (time), Syn. นานมาก, Example: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย
ย่อม(adj) quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai Definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
แปร่งหู(v) speak with a strange accent, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: แม้เสียงของเขาจะแปร่งหู แต่ก็ดูมีเอกลักษณ์ดี, Thai Definition: มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
นั่นซี(int) yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นซี ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบทำ, Thai Definition: บอกการยอมรับ
นั่นน่ะซี(int) yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นนะซี ผมถึงว่าทำไมเขาถึงรีบร้อนแท้, Thai Definition: เห็นคล้อยตาม
ไม่ใช่หยอก(adv) quite, See also: not a little, really, very, Syn. ใช่เล่น, ไม่น้อย, Example: เงินที่เขาต้องการมีจำนวนมากไม่ใช่หยอก
พอดู(adv) moderately, See also: quite, Syn. พอสมควร, พอประมาณ, สมควร, Example: หนู เชิญยิ้ม หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานพอดู
พอประมาณ(adv) moderately, See also: fairly, quite, appropriately, Syn. พอควร, พอสมควร, Example: การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ประสบความสำเร็จพอประมาณทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับคำสั่งในรูปประโยคภาษาอังกฤษได้, Thai Definition: เพียงปานกลาง
พอแรง(adv) much, See also: quite, very, Syn. เต็มแรง, มาก, Example: การที่บีบีซีปล่อยกู้ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ถือเป็นเรื่องแปลกพอแรง
ไพรชน(n) quite place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพชน, Thai Definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
แปร่งหู(adj) discordant, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: เขาอ่านจดหมายด้วยน้ำเสียงที่แปร่งหู, Thai Definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
ตอบแทน(v) requite, See also: reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate, Syn. ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้, Example: ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี, Thai Definition: ทำทดแทนแก่ผู้ทำก่อน, ให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน
ไม่เชิง(adv) not completely, See also: not really, not exactly, not quite, incompletely, partially, not fully, not thoroughly, Syn. ไม่ทีเดียว, Example: มีดปาดเนยลักษณะคล้ายมีดก็ไม่ใช่พายก็ไม่เชิง, Thai Definition: ไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอน
เชียว(adv) indeed, See also: really, truly, certainly, absolutely, quite, Syn. ทีเดียว, เทียว, Example: อาจารย์สอนภาษาคนใหม่ออกข้อสอบภาษาอังกฤษยากเชียว
ครัน(adv) very, See also: much, many, quite, really, Syn. นัก, แท้, ยิ่ง, จริง, Example: ผมหิวอยู่ครันๆ พอเธอชวนกินข้าวผมจึงไม่ปฏิเสธ
ครามครัน(adv) quite, See also: fairly, utterly, Syn. มาก, หลาย, นัก, Example: ฉันยังหวาดกลัวเขาอยู่ครามครัน
เทียว(adv) absolutely, See also: quite (certain), right (now), Syn. ทีเดียว, เชียว, Example: อย่าไปที่นั่นเทียว, Thai Definition: คำที่ใช้ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อบังคับหรือเน้นความให้มีความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้น
นั่นแหละ(det) there, See also: Quite so, Example: ต้นไม้นั่นแหละที่คุณตาปลูกไว้ขาย, Thai Definition: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ
ไม่น้อย(adv) quite a bit, See also: quite a lot, Example: ผมทุ่มเทสติปัญญาลงไปในเรื่องนั้นไม่น้อยเลย
หุบปาก(v) shut one's mouth, See also: close one's mouth, keep quite, Syn. ปิดปาก, เงียบ, หยุดพูด, Example: คุณหุบปากเสียดีกว่าอย่าพูดอีกเลย ไม่อย่างนั้นต้องมีเรื่องแน่ๆ
ออกจะตาย(adv) extremely, See also: quite, Syn. มาก, มากที่สุด, Example: ประชาชนประเทศนี้รักท่านออกจะตาย
ขนาดย่อม(adj) small, See also: quite small, Syn. ขนาดเล็ก, Ant. ขนาดใหญ่, Example: โซเวียตส่งทหารไปประจำการและสร้างฐานทัพขนาดย่อมขึ้นบนเกาะที่เป็นเขตพิพาท, Thai Definition: ขนาดค่อนข้างเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณวัตถุ[bōrānnawatthu = bōrānwatthu] (n) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds  FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ได้กำไรงาม[dāi kamrai ngām] (v, exp) EN: be quite profitable
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
ของเก่า[khøngkao] (n) EN: antique  FR: antiquité [f] ; vieillerie [f] (vx)
ครามครัน[khrāmkhran] (adv) EN: quite ; fairly ; utterly
ความเอียง[khwām īeng] (n) EN: slope  FR: obliquité [f]
กระเดียด[kradīet] (x) EN: quite ; rather ; enclined  FR: plutôt
แหละ[lae] (adv) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [end particle]  FR: vraiment ; exactement [particule finale]
หลาย[lāi] (x) EN: many ; quite a lot ; much ; a good deal of   FR: beaucoup de ; nombreux
ไม่ใช่หยอก[mai chai yøk] (adv) EN: quite
หมาด[māt] (adj) EN: damp ; not quite dry ; almost dry  FR: encore humide ; à demi sec
นานมาก[nān māk] (v, exp) EN: quite long  FR: durer ; s'éterniser
พอดู[phødū] (adv) EN: moderately ; quite
พอประมาณ[phøpramān] (adv) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate  FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
สมัยโบราณ[samai bōrān] (n, exp) EN: ancient times ; old times ; old days  FR: ancien temps [m] ; antiquité [f]
เสมอภาค[samoēphāk] (n) EN: equality ; impartiality ; fairness  FR: équité [f] ; impartialité [f]
สะสมของเก่า[sasom khøngkao] (v, exp) EN: antique collecting  FR: collectionner les antiquités
ทีเดียว[thīdīo] (adv) EN: very ; really ; absolutely ; quite ; very  FR: tout à fait ; absolument ; vraiment
ติดจะ[titja] (adv) EN: rather ; quite
ตอบสนอง[tøpsanøng] (v) EN: respond ; answer ; reciprocate ; requite
ตอบแทน[tøpthaēn] (v) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate  FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)
ยุติธรรม[yuttitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: justice [f] ; fair-play [m] ; impartialité [f] ; équité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUITE K W AY1 T
EQUITEC EH1 K W AH0 T EH2 K
EQUITEX EH1 K W AH0 T EH2 K S
MESQUITE M EH1 S K IY2 T
UNREQUITED AH2 N R IY0 K W AY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quite (a) kwˈaɪt (k w ai1 t)
requite (v) rˈɪkwˈaɪt (r i1 k w ai1 t)
requited (v) rˈɪkwˈaɪtɪd (r i1 k w ai1 t i d)
requites (v) rˈɪkwˈaɪts (r i1 k w ai1 t s)
unrequited (j) ˌʌnrɪkwˈaɪtɪd (uh2 n r i k w ai1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hěn, ㄏㄣˇ, ] (adverb of degree); quite; very; awfully, #50 [Add to Longdo]
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather, #302 [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] straight and stiff; rather (good); quite; very; classifier for guns or machinery, #1,034 [Add to Longdo]
好多[hǎo duō, ㄏㄠˇ ㄉㄨㄛ, ] many; quite a lot; much better, #1,710 [Add to Longdo]
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather, #1,978 [Add to Longdo]
好久[hǎo jiǔ, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] quite a while, #3,385 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless, #3,556 [Add to Longdo]
好几[hǎo jǐ, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ, / ] several; quite a few, #3,716 [Add to Longdo]
[pō, ㄆㄛ, / ] rather; quite; considerably (Taiwan pr. po3); oblique; inclined; slanting, #4,161 [Add to Longdo]
半天[bàn tiān, ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] half of the day; a long time; quite a while, #4,406 [Add to Longdo]
差点[chà diǎn, ㄔㄚˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of, #4,782 [Add to Longdo]
早日[zǎo rì, ㄗㄠˇ ㄖˋ, ] soon; shortly; on a day quite soon; promptly, #5,697 [Add to Longdo]
颇为[pō wéi, ㄆㄛ ㄨㄟˊ, / ] rather; quite, #7,224 [Add to Longdo]
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, ] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive, #12,719 [Add to Longdo]
好些[hǎo xiē, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄝ, ] a good deal of; quite a lot, #13,638 [Add to Longdo]
报答[bào dá, ㄅㄠˋ ㄉㄚˊ, / ] repay; requite, #17,302 [Add to Longdo]
差一点[chà yī diǎn, ㄔㄚˋ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] same as 差點|差点; not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of, #18,324 [Add to Longdo]
不详[bù xiáng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˊ, / ] not in detail; not quite clear, #20,897 [Add to Longdo]
差点儿[chà diǎn r, ㄔㄚˋ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 差點|差点, not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of, #34,856 [Add to Longdo]
单相思[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, ] one-sided lovesickness; unrequited longing, #55,841 [Add to Longdo]
熟稔[shú rěn, ㄕㄨˊ ㄖㄣˇ, ] quite familiar with sth, #64,073 [Add to Longdo]
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, / ] entirely different; quite separate, #118,258 [Add to Longdo]
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, / ] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset, #126,416 [Add to Longdo]
[lào, ㄌㄠˋ, ] longing (unrequited passion); surname Lao, #182,033 [Add to Longdo]
保不齐[bǎo bù qí, ㄅㄠˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] more likely than not; quite possible; on the cards, #282,979 [Add to Longdo]
保不定[bǎo bù dìng, ㄅㄠˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, ] more likely than not; quite possible; on the cards [Add to Longdo]
半响[bàn xiǎng, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] half the day; a long time; quite a while [Add to Longdo]
暗恋[àn liàn, ㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] unrequited love [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzahl {f}; Reihe {f} (von) | eine ganze Anzahl Leute | eine große Auswahl vonnumber (of) | quite a number of people | a wide range of [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f} | mit aller Deutlichkeitdistinctness | quite distinctly [Add to Longdo]
Gegenteil {n}; Umkehrung {f} | das Gegenteil behaupten | ganz im Gegenteilconverse | to argue the converse | quite the converse [Add to Longdo]
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary [Add to Longdo]
eine ganze Menge Leutequite a number of people [Add to Longdo]
ein recht anständiges Essenquite a decent dinner [Add to Longdo]
belohnen | belohnend | belohnt | belohnt | belohnteto requite | requiting | requited | requites | requited [Add to Longdo]
jdm. eindeutig zu verstehen geben, dassto make it quite clear to someone that [Add to Longdo]
etliche; mancherleia number of; quite a few; several [Add to Longdo]
ganzquite [Add to Longdo]
ganz rechtquite so [Add to Longdo]
ganz; ziemlichquite [Add to Longdo]
jdm. etw. handgreiflich vor Augen führento show someone sth. quite plainly [Add to Longdo]
höchstwahrscheinlich; sehr wahrscheinlich {adv}most likely; very likely; quite likely; more than likely [Add to Longdo]
recht; ganz; ziemlichquite [Add to Longdo]
unbedenklich; ungefährlich {adj}(completely) harmless; quite safe [Add to Longdo]
unbedenklich; ungefährlich {adv}quite safely; without coming to any harm [Add to Longdo]
unbelohntunrequited [Add to Longdo]
unerwidertunrequited [Add to Longdo]
unerwidert {adv}unrequitedly [Add to Longdo]
vergelten | vergeltend | vergeltetto requite | requiting | requites [Add to Longdo]
vergoltenrequited [Add to Longdo]
vollständig {adv}quitely [Add to Longdo]
ziemlich vielequite a few [Add to Longdo]
Das genügt völlig.That's quite enough. [Add to Longdo]
Das glaube ich gern.I quite believe it. [Add to Longdo]
Das ist ein arger Absturz für ihn.That's quite a comedown for him. [Add to Longdo]
Das ist gut möglich.That's quite possible. [Add to Longdo]
Das wird wohl ganz richtig sein.I dare say it's quite true. [Add to Longdo]
Der Kuchen ist mir nicht ganz gelungen.The cake hasn't quite turned out as I'd hoped (intended). [Add to Longdo]
Er schien nicht ganz bei Sinnen zu sein.He didn't seem to be quite all here. [Add to Longdo]
Es wurde ziemlich kalt.It got quite cold. [Add to Longdo]
Ich bin der gleichen Meinung.I quite agree. [Add to Longdo]
Ich bin fix und fertig.I am quite ready. [Add to Longdo]
Ich bin ganz außer mir über die Sache.I'm quite put out about the matter. [Add to Longdo]
Ich habe Sie akustisch nicht verstanden.I didn't quite catch what you said. [Add to Longdo]
Ich habe mit Befremden festgestellt ...I was quite disconcerted to realize ... [Add to Longdo]
Sie haben schon Recht, aber ...You're quite right, but ... [Add to Longdo]
Sie ist von gestern.She's quite a back number. [Add to Longdo]
Sie sind altersmäßig nicht weit auseinander.They're quite close in age. [Add to Longdo]
Verzeihung, ich habe nicht recht verstanden.Sorry, I didn't quite understand. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
からっきし;からきし[karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
さあっと[saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
ずんぐりむっくり[zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around [Add to Longdo]
その通り[そのとおり, sonotoori] (exp) just like that; quite so; I agree [Add to Longdo]
たんまり[tanmari] (adv) quite a lot [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
一寸した[ちょっとした, chottoshita] (adj-pn) (1) (uk) (See 一寸・ちょっと・1) trifling; petty; (2) (See 一寸・ちょっと・2) quite a bit; somewhat; quite [Add to Longdo]
迂闊千万[うかつせんばん, ukatsusenban] (adj-na) very careless; quite thoughtless [Add to Longdo]
噂通り[うわさどおり, uwasadoori] (n) rumor that appears to be quite true (rumour) [Add to Longdo]
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections [Add to Longdo]
何とも[なんとも(P);なにとも, nantomo (P); nanitomo] (adv) (1) quite; really; very; extremely; (2) (with neg. verb) nothing; not a bit; not at all; (P) [Add to Longdo]
可也(P);可成[かなり, kanari] (adj-na,adv) (uk) considerably; fairly; quite; (P) [Add to Longdo]
隔靴掻痒[かっかそうよう, kakkasouyou] (n) being frustrated because something is not quite as hoped (just as one cannot scratch an itch from outside a shoe); having an itch that one cannot scratch [Add to Longdo]
掛け離れる;掛離れる;懸離れる;懸け離れる;かけ離れる[かけはなれる, kakehanareru] (v1,vi) to be very far apart from; to be remote; to be quite different from [Add to Longdo]
割かし;割りかし[わりかし, warikashi] (adv) (See 割り方) comparatively; quite; rather [Add to Longdo]
割り方;割りかた[わりかた, warikata] (adv) comparatively; quite; rather [Add to Longdo]
丸で[まるで, marude] (adv) (uk) quite; entirely; completely; at all; as if; as though; so to speak; just like; (P) [Add to Longdo]
宜しきを得る[よろしきをえる, yoroshikiwoeru] (exp,v1) just about right; quite appropriate [Add to Longdo]
極(P);極く(io)[ごく, goku] (adv) (1) (uk) quite; very; (n) (2) (極 only) quindecillion (US); octillion (Europe); 10^48; (P) [Add to Longdo]
欣欣然;欣々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t,adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy [Add to Longdo]
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult [Add to Longdo]
兼ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to [Add to Longdo]
懸け隔たる;懸隔たる[かけへだたる, kakehedataru] (v5r,vi) to be far apart; to be remote; to be quite different [Add to Longdo]
見違える(P);見ちがえる[みちがえる, michigaeru] (v1,vt) to be beyond recognition; to be quite different; (P) [Add to Longdo]
御尤も;ご尤も[ごもっとも, gomottomo] (exp) (1) You are quite right; (adj-na,adv) (2) (pol) (See 尤も) plausible; natural [Add to Longdo]
今一(P);今一つ(P);いま一つ;今ひとつ[いまいち(今一)(P);いまひとつ(P);イマイチ, imaichi ( imaichi )(P); imahitotsu (P); imaichi] (adj-na,adv) (1) (uk) (col) one more; another; the other; (2) not quite; not very good; lacking; (P) [Add to Longdo]
今一歩;いま一歩[いまいっぽ, imaippo] (n,adv) (1) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; (2) close run; just falling short of success [Add to Longdo]
暫く(P);須臾;暫らく(io)[しばらく(P);しゅゆ(須臾);すゆ(須臾), shibaraku (P); shuyu ( shuyu ); suyu ( shuyu )] (adv,adj-no) (1) (uk) little while; short while; moment; instant; (2) a while; quite a time; (int) (3) it's been a long time; (P) [Add to Longdo]
思案投首;思案投げ首[しあんなげくび, shiannagekubi] (n) being at one's wit's end; being (quite) at a loss (what to do) [Add to Longdo]
歯切れが悪い[はぎれがわるい, hagiregawarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]
歯切れの悪い[はぎれのわるい, hagirenowarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]
似ても似つかない[にてもにつかない, nitemonitsukanai] (exp,adj-i) quite unlike; not bearing the slightest resemblance [Add to Longdo]
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P) [Add to Longdo]
少なくない[すくなくない, sukunakunai] (exp) not few; not negligible; not a little; to no small degree; to no small extent; quite a lot [Add to Longdo]
笑止千万[しょうしせんばん, shoushisenban] (adj-na,n) highly ridiculous; quite absurd [Add to Longdo]
人間臭い;人間くさい[にんげんくさい, ningenkusai] (n) full of human traits; quite human [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) [Add to Longdo]
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P) [Add to Longdo]
鮮少[せんしょう, senshou] (adj-na,n) very little; quite few [Add to Longdo]
多分に[たぶんに, tabunni] (adv) in great amount; considerably; substantially; quite [Add to Longdo]
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P) [Add to Longdo]
纏まった[まとまった, matomatta] (exp) (1) (uk) (See 纏まる) large; heavy; massed; quite a lot; large amount; sizable (e.g. sum); (2) definite; coherent; congruous; unitary [Add to Longdo]
度胸千両[どきょうせんりょう, dokyousenryou] (n) being bold; daring; plucky; having a lot of guts; being quite nerveless [Add to Longdo]
納まり返る[おさまりかえる, osamarikaeru] (v5r,vi) to be satisfied with one's position; to be quite content [Add to Longdo]
噴飯物[ふんぱんもの, funpanmono] (n) quite absurd thing; something that makes one laugh [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top