ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quirk

K W ER1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quirk-, *quirk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quirk(n) การพลิกผันอย่างฉับพลัน (เโชคชะตา), See also: เหตุการณ์พลิกผัน
quirk(n) พฤติกรรมประหลาดของคน, See also: ท่าทางแปลกประหลาดของคน
quirk(n) การพูดเล่นสำนวน, See also: คำพูดหลบเลี่ยง, คำพูดตลบตะแลง, การพูดอำพรางความจริง, Syn. vagary, whim, oddity
quirk(n) การเขียนเล่นหางตัวอักษร
quirky(adj) ซึ่งแปลกๆ, Syn. idiosyncratic
quirk up(phrv) เลิกคิ้ว, See also: ขมวดคิ้ว
quirkily(adv) อย่างพลิกผัน, See also: อย่างตลบตะแลง
quirkiness(n) ความพลิกผัน, See also: ความตลบตะแลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง

English-Thai: Nontri Dictionary
quirk(n) การเขียนเล่นหาง,การเหไป,การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIRK K W ER1 K
QUIRKE K W ER1 K
QUIRKS K W ER1 K S
QUIRKY K W ER1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quirk (n) kwˈɜːʳk (k w @@1 k)
quirks (n) kwˈɜːʳks (k w @@1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance [Add to Longdo]
癖のある[くせのある, kusenoaru] (exp) to be quirky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quirk
   n 1: a strange attitude or habit [syn: {oddity}, {queerness},
      {quirk}, {quirkiness}, {crotchet}]
   2: a narrow groove beside a beading
   v 1: twist or curve abruptly; "She quirked her head in a
      peculiar way"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top