ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quietness

K W AY1 AH0 T N AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quietness-, *quietness*, quietnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quietness(n) ความเงียบ, See also: ความสงบ, ความ, Syn. calmness, ease, serenity, silence, stillness, tranquillity

English-Thai: Nontri Dictionary
quietness(n) ความเงียบสงบ,ความเงียบ,ความสงบเงียบ,ความสงบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That a woman learn in quietness and in full submission.ท่านก็ต้องขังข้าไว้ด้วยเช่นกัน ถ้ามันจำเป็น ข้าก็ต้องทำ ใครก็ตาม! Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quietnessQuietness is a great treasure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสงบเงียบ(n) quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity
สันติ[santi] (n) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness  FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIETNESS K W AY1 AH0 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quietness (n) kwˈaɪətnəs (k w ai1 @ t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
静音性[せいおんせい, seionsei] (n) quietness; low noise [Add to Longdo]
静寂(P);黙[せいじゃく(静寂)(P);しじま, seijaku ( seijaku )(P); shijima] (adj-na,n) silence; stillness; quietness; (P) [Add to Longdo]
長閑さ[のどかさ, nodokasa] (n) tranquility; tranquillity; calmness; quietness [Add to Longdo]
無事[ぶじ, buji] (adj-na,n) safety; peace; quietness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quietness
   n 1: the property of making no sound [syn: {quietness},
      {soundlessness}]
   2: a state of peace and quiet [syn: {tranquillity},
     {tranquility}, {quietness}, {quietude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top