ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quibbler

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quibbler-, *quibbler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quibbler(n) ผู้พูดคลุมเครือ, See also: ผู้พูดประชด, Syn. critic

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าสำบัดสำนวน(adj) quibbler, See also: glib talker, master of words, Syn. เจ้าสำนวน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quibbler (n) kwˈɪblər (k w i1 b l @ r)
quibblers (n) kwˈɪbləz (k w i1 b l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
理屈屋[りくつや, rikutsuya] (n) quibbler [Add to Longdo]
屁理屈屋[へりくつや, herikutsuya] (n) sophist; quibbler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quibbler
   n 1: a disputant who quibbles; someone who raises annoying petty
      objections [syn: {quibbler}, {caviller}, {caviler},
      {pettifogger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top