หรือคุณหมายถึง qüer?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

queer

K W IH1 R   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queer-, *queer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queer[ADJ] แปลกประหลาด, See also: พิลึก, ผิดธรรมดา, Syn. peculiar, strange
queer[ADJ] น่าสงสัย, Syn. strange, doubtful
queer[ADJ] ที่ชอบเพศเดียวกัน
queer[N] กะเทย, See also: ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน
queer[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
queerly[ADV] อย่างประหลาด, Syn. strangely, peculiarly
queerish[ADJ] ประหลาด, See also: แปลก, ผิดปกติ
queerness[N] ความประหลาด, See also: ความแปลก, ความไม่ธรรมดา
queer-beer[SL] เบียร์ที่มีอัลกอฮอล์ต่ำ, See also: เหล้าไม่แรง
queer street[SL] อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: เผชิญกับปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane

English-Thai: Nontri Dictionary
queer(adj) ประหลาด,แปลก,พิลึก,ชอบกล,พิกล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา Rebecca (1940)
She looked ill, queer.หล่อนดูท่าทางไม่ค่อยสบาย Rebecca (1940)
She smiled in a queer sort of way.หล่อนยิ้มอย่างเเปลกๆ Rebecca (1940)
"What a queer planet," I thought. Everyone says the same thing.ดาวเคราะห์ดวงนี้แปลกดีนะ ทุกคนพูดเหมือนกัน The Little Prince (1974)
Queers!ประหลาด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Oh, no, don't. You'll queer our luck.อย่า เดี๋ยวโชคเราหายหมด *batteries not included (1987)
- Maybe he's queer.- แล้วอะไร - มันเป็นแต๋วมั้ง Casualties of War (1989)
Maybe he is a queer.หรือมันเป็นแต๋วจริงๆ Casualties of War (1989)
What's this in here They've got a little tree, how queerอะไรอยู่ตรงนี้/ พวกเขามีต้นไม้ด้วย แปลกขนาดไหน The Nightmare Before Christmas (1993)
I'm like you, I'm queer, but I haven't met my soul-mate yet.ผมเหมือนคุณ ผมชอบเพศเดียวกัน แต่ยังไม่มีคู่ขา Wild Reeds (1994)
I know a couple of big old bull queers that would just love to make your acquaintance.ฉันรู้ว่าคู่ของใหญ่ตุ๊ดวัวเก่า ที่เพิ่งจะรักที่จะทำให้ความใกล้ชิดของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
Bull queers take by force. It's all they want or understand.ตุ๊ดกระทิงนำโดยแรง มันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือเข้าใจ The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
queerHe had a queer expression on his face.
queerHe is really a queer fellow!
queerQueer rumors about them were in the air.
queerQueer rumors are in the air.
queerShe was getting used to queer things happening.
queerWhat a queer story!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสดาร[ADJ] strange, See also: queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany, Syn. แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น, Example: เธอฟังเรื่องที่แสนจะพิสดารของเขาหรือยัง, Thai definition: แปลกพิลึก, ไม่เหมือนธรรมดา
พันลึก[ADJ] strange, See also: queer, odd, Syn. พิลึก, แปลก, พันลึกพันลือ, Example: ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวมหัศจรรย์พันลึก ประเภทนิยมความรุนแรงกันทั้งครอบครัว, Thai definition: แปลกไปจากธรรมดา
พิกล[ADV] strange, See also: queerly, bizarrely, weirdly, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: น้องเธอชอบทำอะไรพิกลไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่, Thai definition: ผิดปกติ, แปลกไปจากธรรมดา
พิกล[ADJ] queer, See also: strange, odd, bizarre, weird, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: เขาเป็นคนพิกลบ้าๆ บอๆ คงจะเรียนมากไปมั้ง, Thai definition: ที่ผิดปกติ,ที่แปลกไปจากเดิม
พิลึก[ADJ] queer, See also: odd, strange, bizarre, peculiar, Syn. ชอบกล, ประหลาด, แปลก, พิกล, Example: ฉันไม่เชื่อเรื่องพิลึกที่เขาเล่าให้ฟังแน่นอน, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา
พิลึกกึกกือ[ADJ] queer, See also: fantastic, odd, Syn. พิลึกพิลั่น, พิสดาร, ประหลาด, แปลก, แปลกประหลาด, Example: เธอได้ไปประสบเหตุการณ์พิลึกกึกกือกับพรรคพวกด้วยหรือเปล่า, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดามาก, Notes: (ปาก)
พิสดาร[ADJ] queer, See also: strange, odd, uncommon, unusual, particular, extraordinary, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Example: เขาเสริมความแกร่งให้กับนกด้วยอาหารสูตรพิสดารกว่าคนเลี้ยงนกอื่นๆ, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา, Notes: (ปาก)
วิปลาส[ADJ] queer, See also: strange, abnormal, unusual, eccentric, mad, insane, Syn. วิปริต, พิลึก, ประหลาด, แปลก, Example: เอลนิโนเป็นปรากฏการณ์วิปลาสและประหลาดทางธรรมชาติ, Thai definition: ที่คลาดเคลื่อนไปจากธรรมดาสามัญ, ผิดธรรมดา
อุตริ[ADJ] queer, See also: odd, weird, strange, bizarre, unusual, Syn. นอกคอก, นอกทาง, นอกรีต
ตระการ[ADV] strangely, See also: queerly, Syn. ประหลาด, แปลก, น่าอัศจรรย์, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างตระการพิสดารเหลือเชื่อ, Thai definition: อย่างที่มีความแตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaēo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable   
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd   FR: original ; curieux ; particulier
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maichøpmāphākøn) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity   
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference   FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny   FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric   
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary   
แปลก[X] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible   FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralāt) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar   FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange

CMU English Pronouncing Dictionary
QUEER    K W IH1 R
QUEERS    K W IH1 R Z
QUEERER    K W IH1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queer    (v) kwˈɪəʴr (k w i@1 r)
queers    (v) kwˈɪəʴz (k w i@1 z)
queered    (v) kwˈɪəʴd (k w i@1 d)
queerer    (j) kwˈɪəʴrər (k w i@1 r @ r)
queerly    (a) kwˈɪəʴliː (k w i@1 l ii)
queerest    (j) kwˈɪəʴrɪst (k w i@1 r i s t)
queering    (v) kwˈɪəʴrɪŋ (k w i@1 r i ng)
queerness    (n) kwˈɪəʴnəs (k w i@1 n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異な気分[いなきぶん, inakibun] (n) queer feeling [Add to Longdo]
異様[いよう, iyou] (adj-na,n) bizarre; strange; eccentric; odd; queer; (P) [Add to Longdo]
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
奇しき[くしき, kushiki] (adj-pn) strange; mysterious; queer [Add to Longdo]
奇人;畸人[きじん, kijin] (n) queer fellow; odd fellow; eccentric person; crank; oddball [Add to Longdo]
奇体[きたい, kitai] (adj-na,n) strange; queer; curious [Add to Longdo]
奇天烈(ateji)[きてれつ;キテレツ, kiteretsu ; kiteretsu] (adj-na,n) very strange; odd; queer [Add to Longdo]
奇妙[きみょう, kimyou] (adj-na,n) strange; queer; curious; (P) [Add to Longdo]
珍妙[ちんみょう, chinmyou] (adj-na,n) queer; odd; fantastic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queer
   adj 1: beyond or deviating from the usual or expected; "a
       curious hybrid accent"; "her speech has a funny twang";
       "they have some funny ideas about war"; "had an odd
       name"; "the peculiar aromatic odor of cloves"; "something
       definitely queer about this town"; "what a rum fellow";
       "singular behavior" [syn: {curious}, {funny}, {odd},
       {peculiar}, {queer}, {rum}, {rummy}, {singular}]
   2: homosexual or arousing homosexual desires [syn: {gay},
     {queer}, {homophile(a)}]
   n 1: offensive term for an openly homosexual man [syn: {fagot},
      {faggot}, {fag}, {fairy}, {nance}, {pansy}, {queen},
      {queer}, {poof}, {poove}, {pouf}]
   v 1: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of;
      "What ultimately frustrated every challenger was Ruth's
      amazing September surge"; "foil your opponent" [syn:
      {thwart}, {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross},
      {frustrate}, {baffle}, {bilk}]
   2: put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position
     [syn: {queer}, {expose}, {scupper}, {endanger}, {peril}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top