ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

queenly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queenly-, *queenly*, queen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queenly(adj) เกี่ยวกับราชินี, See also: ซึ่งเป็นของราชินี, Syn. imperial, grand, noble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queenly(ควีน'ลี) adj. แห่งราชินี adv. ในลักษณะท่าทางของราชินี, See also: queenliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
queenly(adj) ราวกับนางพญา,สง่างาม,สง่าผ่าเผย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queenly (j) kwˈiːnliː (k w ii1 n l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queenly
   adj 1: having the rank of or resembling or befitting a queen;
       "queenly propriety"; "clad in her queenly raiment";
       "Rosetti's queenly portraits of women" [syn: {queenly},
       {queenlike}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top