ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quartile

K W AO1 R T IH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quartile-, *quartile*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quartileใน ๔ ส่วน (นับจากต่ำ), ในจตุรภาค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quartileควอร์ไทล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quartile deviationค่าเบี่ยงเบนใน ๔ ส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quartile deviationส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์, ค่าเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quartileควอร์ไทล์, ค่า 3 ค่าที่แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน เรียกค่าทั้ง 3 ว่า ควอร์ไทล์ที่ 1  (Q1)  ควอร์ไทล์ที่ 2  (Q2) (หรือค่ามัธยฐาน) และควอร์ไทล์ที่ 3  (Q3) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quartile deviation [semi-interquartile range]ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์, ค่าที่ใช้วัดการกระจายที่หาได้จากครึ่งหนึ่งของความแตกต่างระหว่างควอร์ไทล์ที่สาม (Q3) และควอร์ไทล์ที่หนึ่ง (Q1) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUARTILE K W AO1 R T IH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
四分位[しぶんい, shibun'i] (n,adj-no) quartile [Add to Longdo]
上位四校[じょういしこう, jouishikou] (n) (See 四分位,上位・1) schools of the upper quartile; highly ranked schools [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quartile
   n 1: (statistics) any of three points that divide an ordered
      distribution into four parts each containing one quarter of
      the scores

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top