ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quarrel

K W AO1 R AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quarrel-, *quarrel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quarrel(n) การทะเลาะ, See also: การวิวาท, Syn. bickering, dispute
quarrel(n) ความข้องใจ, See also: ความรู้สึกคัดค้าน, Syn. discord
quarrel(vi) โต้เถียง, See also: ทะเลาะ, วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง, Syn. altercate, bicker, brawl, spat
quarrel(vi) ไม่ลงรอยกัน, See also: เลิกเป็นมิตรกันเนื่องจากไม่เห็นพ้องต้องกัน, Syn. disaccord, dissent
quarrel(n) ลูกศร, See also: ลูกธนู, Syn. arrow
quarreler(n) คนไม่ลงรอยกัน, Syn. disputer, wrangler
quarreller(n) คนไม่ลงรอยกัน, Syn. disputer, wrangler
quarrelling(adj) ซึ่งไม่ลงรอยกัน, See also: ซึ่งขัดแย้งกัน, Syn. disagreeing
quarrelsome(adj) ซึ่งชอบหาเรื่อง, See also: ซึ่งชอบทะเลาะวิวาทกัน, ซึ่งโต้เถียงกัน, Syn. battlesome, brawlsome, belligerent
quarrel with(phrv) ทะเลาะกับ, See also: โต้แย้งกับ, Syn. argue against, argue with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quarrel(ควอ'เริล) {quarrel (l) ed,quarrel (l) ing,quarrels} vi.,n. (การ) ทะเลาะ,วิวาท,ถกเถียงด้วยความโกรธ,บ่น,โทษ,จับผิด, See also: quarreler, quarreller n., Syn. argument
quarrelsome(ควอ'เริลเซิม) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง,ขี้ทะเลาะ,พาล, See also: quarrelsomeness n., Syn. disputatious, cross

English-Thai: Nontri Dictionary
quarrel(n) ข้อพิพาท,การทะเลาะ,การวิวาท,เรื่องวิวาท
quarrel(vi) วิวาท,ทะเลาะ,ถกเถียง
quarrelsome(adj) พาล,ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quarrelการทะเลาะวิวาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quarrelA bad carpenter quarrels with his tools.
quarrelA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
quarrelA bad workman quarrels with his tools.
quarrelAdolescents often quarrel with their parents.
quarrelA quarrel arose about what to do with the land.
quarrelA quarrel brought about the break.
quarrelA quarrel estranged one boy from the other.
quarrelBrothers should not quarrel.
quarrelDon't let a little quarrel come between us.
quarrelDon't quarrel over trifles.
quarrelDon't quarrel with your bread and butter.
quarrelEvery time they meet, they quarrel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเรื่อง(v) get into trouble, See also: quarrel with somebody, Syn. มีเรื่องมีราว, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: เขาเป็นนักเลงอันธพาล พอเหล้าเข้าปากแล้วต้องท้าตีท้าต่อย มีทุกๆ ครั้ง, Thai Definition: มีความขัดแค้นขุ่นเคืองกัน
ปากเสียง(n) quarrel, See also: argument, mouthpiece, Syn. ทะเลาะ, วิวาท, Example: เสี่ยตุ่นปฏิเสธคำร้องขออย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งต้องมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับเสี่ยเจ้าของแพ
พาลกระแชง(v) quarrelsome, See also: provoke a dispute, Example: นายจะมามัวพาลกระแชงใส่พวกเราหน่อยเลย อยู่เฉยๆ ดีกว่า, Thai Definition: พาลหาเรื่องทำให้วุ่นวาย
มีปากเสียง(v) quarrel, See also: argue, altercate, clash, dispute, squabble, Syn. ทะเลาะ, เถียง, ทุ่มเถียง, มีปากมีเสียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะเบาะแว้ง, Ant. ปรองดอง, Example: พี่น้องมีปากเสียงกันแต่เช้า, Thai Definition: ทุ่มเถียงกันรุนแรงถึงขั้นวิวาท
ตีรันฟันแทง(v) fight, See also: quarrel and fight, brawl, Example: ผมขออย่างเดียวเท่านั้น อย่าเข้ามาตีรันฟันแทงกันภายในหมู่บ้านก็แล้วกัน, Thai Definition: ปะทะกันด้วยอาวุธนานาชนิด
ฉะ(v) quarrel, See also: argue, bicker, brawl, fight, attack, scold, Syn. ว่า, ด่า, Example: คนในประชาธิปัตย์ฉะกันเองในเรื่องการทุจริตจัดซื้อยาในกระทรวงสาธารณสุข, Notes: (ปาก)
ทะเลาะวิวาท(v) brawl, See also: quarrel and fight, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, Ant. ปรองดอง, รักใคร่ปรองดอง, Example: เขาเที่ยวทะเลาะวิวาทกับใครต่อใคร ไม่เลือกหน้า, Thai Definition: ทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ทะเลาะ(v) quarrel, See also: exchange words, argue, dispute, wrangle, Syn. วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: รัฐมนตรีคนนี้สร้างปัญหาจนขัดแย้ง หรือทะเลาะกับคนอื่นมามากแล้ว, Thai Definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
ระหองระแหง(adj) quarrelsome, Syn. บาดหมาง, Thai Definition: ผิดใจกันเพราะเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, ไม่ใคร่ถูกกัน
ระหองระแหง(v) quarrel, See also: wrangle, Syn. บาดหมาง, Thai Definition: บาดหมางกันเพราะเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, ไม่ปรองดองกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[cha] (v) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
หาเรื่อง[hā reūang] (v, exp) EN: pick a quarrel with  FR: chercher des histoires (fam.)
เจี้ยว[jīo] (v) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl
การทะเลาะ[kān thalǿ] (n) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute  FR: querelle [f] ; dispute [f]
ทะเลาะเบาะแว้ง[kān thalǿbǿwaēng] (n) EN: quarrel
กรณีพิพาท[karanī phiphāt] (n, exp) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision  FR: conflit [m]
กัด[kat] (v) EN: quarrel ; argue ; fight ; be at odds
กัดกัน[kat kan] (v, exp) EN: be at odds ; snipe at one another ; quarrel  FR: avoir une prise de bec (fam.)
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (n) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person  FR: fainéant [m] ; feignant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUARREL K W AO1 R AH0 L
QUARRELS K W AO1 R AH0 L Z
QUARRELED K W AO1 R AH0 L D
QUARRELING K W AA1 R AH0 L IH0 NG
QUARRELING K W AA1 R L IH0 NG
QUARRELSOME K W AO1 R AH0 L S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quarrel (v) kwˈɒrəl (k w o1 r @ l)
quarrels (v) kwˈɒrəlz (k w o1 r @ l z)
quarrelled (v) kwˈɒrəld (k w o1 r @ l d)
quarrelling (v) kwˈɒrəlɪŋ (k w o1 r @ l i ng)
quarrelsome (j) kwˈɒrəlsəm (k w o1 r @ l s @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, / ] quarrel; dispute; a blood sacrifice (arch.), #28,174 [Add to Longdo]
喜欢吵架[xǐ huān chǎo jià, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] quarrelsome [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] TH: ทะเลาะ  EN: quarrel

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
やり合う;遣り合う[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel [Add to Longdo]
因縁をつける;因縁を付ける[いんねんをつける, innenwotsukeru] (exp,v1) to invent a pretext for a quarrel; to pick a fight [Add to Longdo]
角突き合い;角突合い[つのつきあい, tsunotsukiai] (n) constant quarreling; constant quarrelling; bickering; wrangling [Add to Longdo]
気が荒い[きがあらい, kigaarai] (exp,adj-i) (See 気の荒い) bad-tempered; quarrelsome [Add to Longdo]
気の荒い[きのあらい, kinoarai] (adj-i) (See 気が荒い) bad-tempered; quarrelsome [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] (n,vs,adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P) [Add to Longdo]
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel [Add to Longdo]
兄弟喧嘩;兄弟げんか[きょうだいげんか, kyoudaigenka] (n,vs) quarrel between brothers [Add to Longdo]
兄弟牆に鬩ぐ[けいていかきにせめぐ, keiteikakinisemegu] (exp,v5g) sibling rivalry; quarrel among friends [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quarrel
   n 1: an angry dispute; "they had a quarrel"; "they had words"
      [syn: {quarrel}, {wrangle}, {row}, {words}, {run-in},
      {dustup}]
   2: an arrow that is shot from a crossbow; has a head with four
     edges
   v 1: have a disagreement over something; "We quarreled over the
      question as to who discovered America"; "These two fellows
      are always scrapping over something" [syn: {quarrel},
      {dispute}, {scrap}, {argufy}, {altercate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top