ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

putsch

P UH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -putsch-, *putsch*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putschการพยายามยึดอำนาจปกครองรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUTSCH P UH1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
putsch (n) pˈutʃ (p u1 ch)
putsches (n) pˈutʃɪz (p u1 ch i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Putsch {m}; Staatsstreich {m} [pol.]putsch; coup détat; coup; revolt [Add to Longdo]
Putschist {m}putschist [Add to Longdo]
putschento revolt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミュンヘン一揆[ミュンヘンいっき, myunhen ikki] (n) Beer Hall Putsch (1923); Munich Putsch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  putsch
      n 1: a sudden and decisive change of government illegally or by
           force [syn: {coup d'etat}, {coup}, {putsch}, {takeover}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top