ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pusillanimity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pusillanimity-, *pusillanimity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pusillanimity(n) ความขี้ขลาด, Syn. cowardice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity

English-Thai: Nontri Dictionary
pusillanimity(n) ความขลาด,ความอ่อนแอ,ความไม่เข้มแข็ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pusillanimity (n) pjˌuːsɪlənˈɪmɪtiː (p y uu2 s i l @ n i1 m i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pusillanimity
      n 1: contemptible fearfulness [syn: {pusillanimity},
           {pusillanimousness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top