ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

push down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -push down-, *push down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
push down(phrv) ผลักหรือดันลง, Syn. press down

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
push downกดลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กดน้ำ(v) duck, See also: push down into the water, dive, dip, souse, Example: พลการชันสูตรศพพบว่าหญิงสาวถูกจับกดน้ำจนเสียชีวิตคาอ่างน้ำ, Thai Definition: ใช้กำลังกดให้มิดลงไปในน้ำ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กด[kot] (v) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click  FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กดลง[kot long] (v, exp) EN: press down ; push down ; depress
กดน้ำ[kot nām] (v, exp) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し倒す;押倒す;押したおす[おしたおす, oshitaosu] (v5s,vt) to push down [Add to Longdo]
送り倒し[おくりたおし, okuritaoshi] (n) rear push down (sumo) [Add to Longdo]
息む[いきむ, ikimu] (v5m,vi) (1) to strain (e.g. with constipation); (2) to bear or push down (during childbirth) [Add to Longdo]
渡し込み[わたしこみ, watashikomi] (n) technique of throwing one's opponent by pushing his chest while holding his thigh (sumo); thigh-grabbing push down [Add to Longdo]
突き倒す[つきたおす, tsukitaosu] (v5s,vt) to push down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 push down
   v 1: cause to come or go down; "The policeman downed the heavily
      armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after
      she refused to hand over her wallet" [syn: {down}, {knock
      down}, {cut down}, {push down}, {pull down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top