ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purveyance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purveyance-, *purveyance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purveyance(n) การจัดให้มี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purveyance(เพอเว'เอินซฺ) n. การจัดให้มี,การจัดให้มีอาหาร,สัมภาระ,อาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purveyance (n) pˈəvˈɛɪəns (p @1 v ei1 @ n s)
purveyances (n) pˈəvˈɛɪənsɪz (p @1 v ei1 @ n s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  purveyance
      n 1: the act of supplying something

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top