ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purposelessly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purposelessly-, *purposelessly*, purposeless
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purposelessly (a) pˈɜːʳpəsləsliː (p @@1 p @ s l @ s l ii)
purposeless (j) pˈɜːʳpəsləs (p @@1 p @ s l @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purposeless(adv) อย่างไร้จุดประสงค์, Syn. aimless

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movement, Purposelessการขยับแขนขาอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย, การเคลื่อนไหวอย่างไม่มีจุดประสงค์, การเคลื่อนไหวโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคว้งคว้าง(adv) adrift, See also: drifting, aimlessly, ramdomly, purposelessly, Syn. ไร้จุดหมาย, เลื่อนลอย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เรื่องราวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในสังคมที่กำลังมีปัญหาและคนมีสภาพจิตใจที่ลอยเคว้งคว้าง, Thai Definition: ไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
จับจด(adj) desultory, See also: haphazard, aimless, purposeless, Ant. จริงจัง, เอาการเอางาน, Example: จริงอยู่ที่เขาชอบท่องเที่ยว แต่เขาก็ไม่ใช่คนจับจด, Thai Definition: ลักษณะที่ทำไม่จริงจัง
จับจด(v) be desultory, See also: be haphazard, be aimless, be purposeless, Ant. จริงจัง, เอาการเอางาน, Example: พี่ชายคนนี้ไม่มีความรับผิดชอบ ขี้เกียจ จับจด ไม่ทำอะไรจริงจัง หาแต่เรื่องเดือดร้อนมาใส่ครอบครัว, Thai Definition: ทำอะไรไม่จริงจัง

CMU English Pronouncing Dictionary
PURPOSELESS P ER1 P AH0 S L AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwecklosigkeit {f}purposelessness [Add to Longdo]
zwecklospurposeless [Add to Longdo]
zwecklos {adv}purposelessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やくざ(P);ヤクザ[yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P) [Add to Longdo]
無目的[むもくてき, mumokuteki] (adj-na,adj-no,n) purposeless; aimless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  purposelessly
      adv 1: without a clear purpose; "let's not purposelessly
             dispense the aid"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top