ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pump

P AH1 M P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pump-, *pump*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pump(vt) ปั๊มลมหรือของเหลว, See also: สูบฉีด, สูบ
pump(vi) ปั๊มลมหรือของเหลว, See also: สูบฉีด, สูบ
pump(vt) โยกขึ้นลง, See also: ชักขึ้นลง, Syn. elevate, tap
pump(vt) คาดคั้น, See also: ซักไซ้ไล่เลียง
pump(n) เครื่องสูบน้ำ, See also: ปั๊ม, ปั๊มน้ำ
pump(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีสายคาด
pumper(n) ขนมปังหยาบชนิดหนึ่ง
pump in(phrv) สูบเข้า (อากาศ, ของเหลว), Syn. pump into
pump in(phrv) ใส่เงินจำนวนมาก, Syn. pour in, pour into
pump in(phrv) กระตุ้นด้วย, See also: เร้าใจด้วย, Syn. hammer in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pump(พัมพฺ) n. เครื่องสูบ,เครื่องสูบลม,โรงสูบ,การสูบ,การชักขึ้นชักลง -v. สูบ,ใช้เครื่องสูบ,ชักขึ้นชักลง,สูบลม,สูบน้ำ,อัดออกซิเจนเข้าในปอด,ซักไซ้ไล่เลียง,สอบถาม,ล้วงเอาความลับ., See also: pumper n., Syn. interrogate, probe
pumpkin(พัมพฺ'คิน) n. ฟักทอง,พืชฟักทอง
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
lift pumpn. เครื่องปั๊มน้ำ,เครื่องสูบน้ำขึ้น
sandpumpn. เครื่องดูดทราย,ท่อดูดทราย

English-Thai: Nontri Dictionary
pump(n) เครื่องสูบน้ำ,เครื่องสูบลม,การสูบ,โรงสูบ
pump(vt) สูบน้ำ,สูบ,ชักขึ้นลง,โยก
pumpkin(n) ฟักทอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pump๑. สูบ๒. เครื่องสูบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pump๑. สูบ๒. เครื่องสูบ, ปั๊ม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pumpเครื่องสูบ, ปั๊ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pump downการสูบถ่าย (สารทำความเย็น) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pump efficiencyประสิทธิภาพเครื่องสูบ, ประสิทธิภาพปั๊ม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pump outการสูบไล่ (สารทำความเย็น) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pump torqueทอร์กของเครื่องสูบ, ทอร์กของปั๊ม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pump, breast; ventouseเครื่องกอกนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pump, stomachเครื่องสูบดูดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pump-braking; cadence brakingการย้ำเบรกกันปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pumpเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบ สูบ [สิ่งแวดล้อม]
pump irrigation areapump irrigation area, พื้นที่ชลประทานสูบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Pumping (of barometer)การกระเพื่อมของปรอท [อุตุนิยมวิทยา]
Pumping machineryเครื่องสูบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pumping machineryเครื่องสูบน้ำ [TU Subject Heading]
Pumping stationsสถานีสูบน้ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pump up(slang) ตื่นเต้น
pumpernickel[พัมเพอะนิคึล] (n) ขนมปังที่ทำจากข้าวไร่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pumpCould you show me how to use this pump?
pumpHe was pumping the pedals of the bicycle hard.
pumpIf you pump air into a tire it expands.
pumpI pumped up the tire.
pumpShe was shod in pumps.
pumpThe candidates are out kissing babies and pumping hands.
pumpThe function of the heart is to pump blood.
pumpThe human heart is analogous to a pump.
pumpThe new trade accord will pump fresh blood into the international economy.
pumpThe pump did not act as it should have.
pumpThe village people had to pump water from the well by hand.
pumpTo get the nation's economy out of the red, more foreign aid had to be pumped in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องสูบ(n) pump, See also: water-pump, Example: เกษตรกรต้องใช้เครื่องสูบเพื่อสูบน้ำจากบึงมาใช้, Count Unit: เครื่อง, ตัว
ปั๊ม(v) pump, Syn. สูบ, Example: ออร์แกนในโบสถ์สมัยแรกๆ ใช้คนจำนวนหลายคนปั๊มลมให้กับนักดนตรี
ฟักทอง(n) pumpkin, Syn. ฟักเหลือง, Example: ถ้าคิดจะปลูกฟักทองต้องใช้ดินร่วนเบาและไม่มีน้ำขัง, Count Unit: ลูก, ใบ, ผล, Thai Definition: ไม้เถาชนิด Cucurbita moschata Decne. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลแป้นเป็นพูโดยรอบ เนื้อในสีเหลือง กินได้ เมล็ดใช้ทำยาได้
ฟักเหลือง(n) pumpkin, Syn. ฟักทอง, Example: แกงเลียงต้องใช้ฟักเหลืองที่กำลังสุกพอดี ซึ่งจะเหนียวมันอร่อยมาก, Count Unit: ลูก, ใบ, Thai Definition: ไม้เถาชนิด Cucurbita moschata Decne. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลแป้นเป็นพูโดยรอบ เนื้อในสีเหลือง กินได้ เมล็ดใช้ทำยาได้
วิดน้ำ(v) bail out, See also: pump, scoop water out, throw water out, Syn. ตักน้ำ, Example: เขาใช้ขันวิดน้ำออกจากเรือจนหมด, Thai Definition: ตักน้ำสาดออกไป
สูบฉีด(v) pump, See also: draw, siphon, Example: เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายโดยไหลลงสู่หัวใจห้องซ้ายล่าง, Thai Definition: อาการที่เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกาย
สูบ(v) pump, See also: drain, Syn. ดูด, สูด, Example: น้ำดิบที่สูบขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาต้องผ่านการบำบัด และตรวจมาตรฐานก่อนที่จะสูบจ่ายบริการให้แก่ประชาชน, Thai Definition: ดูดเข้าไป, ดูดออกมา
สูบน้ำ(v) pump, Syn. ดูดน้ำ, Example: ก่อนที่จะสูบน้ำออกให้ประชาชนใช้ การประปาจะใส่คลอรีนลงไปก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai Definition: ดูดน้ำขึ้นมาโดยใช้เครื่อง
สูบลม(v) pump the air into, See also: inflate, Example: เขาก้มหน้าก้มตาสูบลมรถจักรยานอย่างจริงจัง, Thai Definition: ดูดลมเข้าไปให้เต็ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟักเขียว[fak khīo] (n, exp) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin  FR: courge blanche beurre [f]
ฟักทอง[fakthøng] (n) EN: pumpkin ; winter squash  FR: potiron [m] ; citrouille [f]
ฟักทองญี่ปุ่น[fakthøng Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Pumpkin
ขนมฟักทอง[khanom fakthøng] (n, exp) EN: pumpkin pudding
เครื่องสูบลม[khreūang sūp lom] (n, exp) EN: pump  FR: pompe à vélo [f] ; pompe à air [m]
เครื่องสูบน้ำ[khreūang sūp nām] (n, exp) EN: water pump ; pump  FR: pompe à eau [f]
กระบอกสูบ[krabøksūp] (n, exp) EN: cylinder (of an engine) ; cylinder (of a pump)  FR: cylindre (de moteur) [m]
ปั๊ม[pam] (n) EN: pump ; filling station ; water pump  FR: pompe [f]
ปั๊ม[pam] (v) EN: pump  FR: pomper
สังขยาฟักทอง[sangkhayā fakthøng] (n, exp) EN: custard steamed in pumpkin

CMU English Pronouncing Dictionary
PUMP P AH1 M P
PUMPS P AH1 M P S
PUMPED P AH1 M P T
PUMPING P AH1 M P IH0 NG
PUMPKIN P AH1 M K IH0 N
PUMPKIN P AH1 M P K IH0 N
PUMPHREY P AH1 M F R IY0
PUMPKINS P AH1 M P K AH0 N Z
PUMPKINS P AH1 M K AH0 N Z
PUMPERNICKEL P AH1 M P ER0 N IH2 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pump (v) pˈʌmp (p uh1 m p)
pumps (v) pˈʌmps (p uh1 m p s)
pumped (v) pˈʌmpt (p uh1 m p t)
pumping (v) pˈʌmpɪŋ (p uh1 m p i ng)
pumpkin (n) pˈʌmpkɪn (p uh1 m p k i n)
pumpkins (n) pˈʌmpkɪnz (p uh1 m p k i n z)
pump-room (n) pˈʌmp-ruːm (p uh1 m p - r uu m)
pump-rooms (n) pˈʌmp-ruːmz (p uh1 m p - r uu m z)
pumpernickel (n) pˈʌmpənɪkl (p uh1 m p @ n i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèng, ㄅㄥˋ, ] pump, #9,032 [Add to Longdo]
南瓜[nán guā, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄚ, ] pumpkin, #12,423 [Add to Longdo]
番瓜[fān guā, ㄈㄢ ㄍㄨㄚ, ] pumpkin, #106,566 [Add to Longdo]
泵柄[bèng bǐng, ㄅㄥˋ ㄅㄧㄥˇ, ] pump handle [Add to Longdo]
泵站[bèng zhàn, ㄅㄥˋ ㄓㄢˋ, ] pumping station [Add to Longdo]
灌站[guàn zhàn, ㄍㄨㄢˋ ㄓㄢˋ, ] pumping station in irrigation system [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankurbelung {f} (der Wirtschaft)pump priming [Add to Longdo]
Brunnenhaus {n}pump room [Add to Longdo]
Förderdruck {m}pump pressure [Add to Longdo]
Pumpe {f} | Pumpen {pl}pump | pumps [Add to Longdo]
Pumpen {n}; Durchströmung {f}; Perfusion {f}perfusion [Add to Longdo]
Pumpengehäuse {n}pump body [Add to Longdo]
Pumpenhaus {n}pump house [Add to Longdo]
Pumpenrohrsatz {m}motor pump [Add to Longdo]
Pumpernickel {n} [cook.]pumpernickel [Add to Longdo]
Pumpgun {n}; Schnellfeuergewehr {n}pump gun; pump shotgun [Add to Longdo]
Pumps {m}pump [Am.] [Add to Longdo]
Pumpspray {n}pump spray [Add to Longdo]
Pumpwerk {n}pumping station [Add to Longdo]
pumpen | pumpend | pumptto pump | pumping | pumps [Add to Longdo]
pumpt auspoops [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキシアルピストンポンプ[akishiarupisutonponpu] (n) axial piston pump [Add to Longdo]
イオンポンプ[ionponpu] (n) ion pump [Add to Longdo]
ウイングポンプ[uinguponpu] (n) wing pump [Add to Longdo]
エアポンプ[eaponpu] (n) air pump [Add to Longdo]
オイルポンプ[oiruponpu] (n) oil pump [Add to Longdo]
ガスヒーポン[gasuhi-pon] (n) gas heat pump [Add to Longdo]
ケミカルヒートポンプ[kemikaruhi-toponpu] (n) chemical heat pump [Add to Longdo]
コンクリートポンプ[konkuri-toponpu] (n) concrete pump [Add to Longdo]
サンドポンプ[sandoponpu] (n) sand pump [Add to Longdo]
ジェットポンプ[jiettoponpu] (n) jet pump [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノーツポンプ[のーつぽんぷ, no-tsuponpu] NotesPump [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pump
   n 1: a mechanical device that moves fluid or gas by pressure or
      suction
   2: the hollow muscular organ located behind the sternum and
     between the lungs; its rhythmic contractions move the blood
     through the body; "he stood still, his heart thumping wildly"
     [syn: {heart}, {pump}, {ticker}]
   3: a low-cut shoe without fastenings
   v 1: operate like a pump; move up and down, like a handle or a
      pedal; "pump the gas pedal"
   2: deliver forth; "pump bullets into the dummy"
   3: draw or pour with a pump
   4: supply in great quantities; "Pump money into a project"
   5: flow intermittently
   6: move up and down; "The athlete pumps weights in the gym"
   7: raise (gases or fluids) with a pump
   8: question persistently; "She pumped the witnesses for
     information"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top