ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puma

P UW1 M AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puma-, *puma*
Possible hiragana form: ぷま
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puma(n) สิงโตภูเขา, Syn. panther

English-Thai: Nontri Dictionary
puma(n) เสือพูมา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Puma[เกรียน] (n) เกรียน, ยอดนักซุ่ม, 3k MMR.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pumaHe took great pains in taming a puma.

CMU English Pronouncing Dictionary
PUMA P UW1 M AH0
PUMA'S P Y UW1 M AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puma (n) pjˈuːmə (p y uu1 m @)
pumas (n) pjˈuːməz (p y uu1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puma {m} [zool.]puma [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカライオン[amerikaraion] (n) (American) puma [Add to Longdo]
スポンサーシップマネー[suponsa-shippumane-] (n) sponsorship money [Add to Longdo]
テープマーク[te-puma-ku] (n) {comp} tape mark [Add to Longdo]
トップマネージメント[toppumane-jimento] (n) top management [Add to Longdo]
トップマネジメント[toppumanejimento] (n) top management [Add to Longdo]
バンプマッピング[banpumappingu] (n) {comp} bump mapping [Add to Longdo]
バンプマップ[banpumappu] (n) {comp} bump map [Add to Longdo]
パルプマガジン[parupumagajin] (n) pulp magazine [Add to Longdo]
ピューマ[pyu-ma] (n) puma; cougar; American lion [Add to Longdo]
フロリダパンサー;フロリダ・パンサー[furoridapansa-; furorida . pansa-] (n) Florida panther (Puma concolor coryi) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープマーク[てーぷまーく, te-puma-ku] tape mark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puma
   n 1: large American feline resembling a lion [syn: {cougar},
      {puma}, {catamount}, {mountain lion}, {painter}, {panther},
      {Felis concolor}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cougar
 
 1. puma, (zool.) Felis concolor
 2. panter.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 puma
 
 1. puma, (zool.) Felis concolor.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top