ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pulverize

P AH1 L V ER0 AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulverize-, *pulverize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulverize(vi) โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverize(vt) โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulverize(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush

English-Thai: Nontri Dictionary
pulverize(vt) บดเป็นผง,บดขยี้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The extreme cold preserves the sample's composition, and then the freezer mill chills the tooth with liquid nitrogen, and then it magnetically pulverizes it into a very fine powder.ความเย็นจัดรักษาองค์ประกอบของตัวอย่าง จากนั้นเคลีอบฟันให้เย็นจัดด้วยไนโตรเจนเหลว และมันถูกบดด้วยแทงแม่เหล็กให้กลายเป็นผงเหมือนแป้ง Won't Get Fueled Again (2008)
Dice him, slice him, and pulverize him!(GASPS) No! Hop (2011)
You write your sins on a clay pigeon, they fire 'em up in the air, and you pulverize them with a 12-gauge shotgun full of our Lord's forgiveness.เธอเขียนบาปลงบนเป้า เขาปล่อยเป้า แล้วเธอยิงมัน ด้วยปืนลูกซอง 12 เกจ The Rhinitis Revelation (2011)
Pulverize that damn...ขยี้ด่าว่า ... Elysium (2013)
Then pulverizes with a hammer, which allows for optimum scavenging by vultures.แล้วบดด้วยค้อนซึ่งจะแบ่งตามความเหมาะสม จิกกินโดยพวกแร้ง The Twist in the Plot (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะแยะ(v) pound lightly, See also: pulverize gently, Example: ย่าขะแยะหมากในตะบันพลางบ่นหลานๆ ไปด้วย, Thai Definition: อาการตำอย่างเบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
บด[bot] (v) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop  FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
โขลก[khlōk] (x) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle  FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
แหลกลาญ[laēklān] (v) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces
ละเอียด[la-īet] (x) EN: crushed to powder ; powdered ; pulverized ; finely powdered  FR: réduit en poudre
ป่น[pon] (v) EN: pound ; grind ; powder ; crush ; pulverize  FR: piler ; écraser ; moudre
ตำ[tam] (v) EN: pestle ; pound ; pulverize  FR: piler ; pilonner
ย่อย[yǿi = yøi] (v) EN: pulverize ; crush ; break into small parts  FR: pulvériser ; réduire en menus morceaux

CMU English Pronouncing Dictionary
PULVERIZE P AH1 L V ER0 AY2 Z
PULVERIZED P AH1 L V ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulverize (v) pˈʌlvəraɪz (p uh1 l v @ r ai z)
pulverized (v) pˈʌlvəraɪzd (p uh1 l v @ r ai z d)
pulverizes (v) pˈʌlvəraɪzɪz (p uh1 l v @ r ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
粉状[ふんじょう, funjou] (n,adj-no) pulverized; pulverised; powder(ed) [Add to Longdo]
擂り潰す(iK);磨り潰す;すり潰す;擂りつぶす[すりつぶす, suritsubusu] (v5s,vt) to pulverize; to pulverise; to mash; to deface; to lose a fortune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pulverize
   v 1: make into a powder by breaking up or cause to become dust;
      "pulverize the grains" [syn: {powderize}, {powderise},
      {powder}, {pulverize}, {pulverise}]
   2: destroy completely; "the wrecking ball demolished the
     building"; "demolish your enemies"; "pulverize the rebellion
     before it gets out of hand" [syn: {demolish}, {pulverize},
     {pulverise}]
   3: become powder or dust; "When it was blown up, the building
     powderized" [syn: {powderize}, {pulverize}, {pulverise},
     {powderise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top