ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pulverise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulverise-, *pulverise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulverise(vi) โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverise(vt) โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulverise(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บด[bot] (v) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop  FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
ฉีด[chīt] (v) EN: spray ; squirt  FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
โขลก[khlōk] (x) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle  FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
โรย[roi] (v) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress  FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
ย่อย[yǿi = yøi] (v) EN: pulverize ; crush ; break into small parts  FR: pulvériser ; réduire en menus morceaux

Japanese-English: EDICT Dictionary
粉状[ふんじょう, funjou] (n,adj-no) pulverized; pulverised; powder(ed) [Add to Longdo]
擂り潰す(iK);磨り潰す;すり潰す;擂りつぶす[すりつぶす, suritsubusu] (v5s,vt) to pulverize; to pulverise; to mash; to deface; to lose a fortune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pulverise
   v 1: destroy completely; "the wrecking ball demolished the
      building"; "demolish your enemies"; "pulverize the
      rebellion before it gets out of hand" [syn: {demolish},
      {pulverize}, {pulverise}]
   2: become powder or dust; "When it was blown up, the building
     powderized" [syn: {powderize}, {pulverize}, {pulverise},
     {powderise}]
   3: make into a powder by breaking up or cause to become dust;
     "pulverize the grains" [syn: {powderize}, {powderise},
     {powder}, {pulverize}, {pulverise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top