ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pull

P UH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pull-, *pull*
English-Thai: Longdo Dictionary
Pulling my legล้อเล่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pull(vi) ดึง, See also: กระชาก, Syn. drag, draw, tug
pull(vt) ดึง, See also: กระชาก, Syn. drag, draw, tug
pull(vt) ชักอาวุธออกมา
pull(n) การดึง, See also: การลาก, Syn. drag, haul, wrench
pull(n) แรงดึงดูด
pull(n) อิทธิพล, Syn. authority, influence
pullet(n) ไก่ตัวเมียอายุน้อย (โดยเฉพาะที่ยังไม่เริ่มวางไข่)
pulley(n) รอก, Syn. sheave, lift, pry
pullup(n) การออกกำลังด้วยการใช้คาง
pull at(phrv) พยายามดึง, See also: ฉุด, ลาก, Syn. pluck at, pull on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)
pull down menuในระบบวินโดว์ หมายถึง รายการเลือก (menu) ที่จะมองเห็นบนจอภาพ เมื่อกดเมาส์ที่บาร์เมนู ก็จะมีรายการคำสั่งต่าง ๆ มาให้เลือก เช่น ถ้ากดเมนู File จะมีรายการเลือก New Open Close Save Save as ให้เลือก เป็นต้น
pull-out(พลู'เอาทฺ) n. การดึงออก,การถอน, Syn. withdrawal, retreat
pullet(พูล'ลิท) n ไก่ที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี,ไก่สาว,หญิงสาว, Syn. young hen
pulley(พลู'ลี) n. ลูกรอก,มู่เล่,เครื่องกว้าน,ล้อหมุนสำหรับสวมสายพาน
pulley blockn. ชุดลูกรอก,ชุดมู่เล่
pullover(พลู'โอเวอะ) n. เสื้อคลุม (โดยเฉพาะที่ใช้ถอดออกทางศีรษะ), Syn. slipover
ampullaceous(แอมพะเล' เชียส) adj. ซึ่งเป็นรูปขวด., Syn. ampullary, ampullar
wirepuller(ไว'เออะพูลเลอะ) n. ผู้ชักใยเบื้องหลัง,ผู้ชักใย,ผู้ชักสายหุ่นกระบอก, See also: wirepulling n.

English-Thai: Nontri Dictionary
puller(n) ผู้ดึง,ผู้จูง,ผู้ชักลาก,ผู้ลาก
pullet(n) ไก่สาว,หญิงสาว
pulley(n) ลูกรอก,เครื่องกว้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pullปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pull factorปัจจัยชักจูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pull-down menuรายการเลือกแบบดึงลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pull-off springสปริงเกือกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulleyรอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pulleyรอก, เครื่องกลอย่างง่ายประเภทหนึ่ง ลักษณะเป็นล้อแบนและมีร่องที่ขอบโดยรอบเพื่อใช้เชือกหรือโซ่คล้องที่ร่อง เพื่อใช้ดึงสิ่งของ มีชนิดรอกเดี่ยวและรอกพวง รอกพวงใช้รอกหลายตัวประกอบกันเข้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pull(n) ไก่สาว
Pull Yourself Together[พูลยัวเซลฟทูเก๊เตอร์] (vt) สงบจิตสงบใจ, สงบอารมณ์, เตรียมตัวเตรียมใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pullAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
pullA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
pullAre you going to pull curfew on me?
pullAs soon as she got on the train, it pulled out of the station.
pullAt the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up.
pullA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
pullDon't pull it. Push it open.
pullDon't pull my leg!
pullDon't pull my sleeve.
pullEverybody pulled their socks up, yeah.
pullFrom time to time, a proposal to pull down a much-loved old building to make room for a new block of flats, raises a storm of angry protest.
pullGetting shy Kyoko to talk at a party is like pulling teeth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักกะเย่อ(v) drag, See also: pull, Syn. ชักเย่อ, ชักคะเย่อ, ดึง, รั้ง, Example: ฝ่ายตรงข้ามล้วนแล้วแต่พลังช้างสาร จะต้องชักกะเย่อกันแทบสุดแรงถึงจะเอาอยู่
รูด(v) draw, See also: pull, slip, Example: ถ้าเราเอามือบีบเบาๆ ที่บริเวณท้องปลาแล้วค่อยๆ รูดไปทางด้านหลังของตัวปลา น้ำอสุจิจะเคลื่อนออกมาทันที, Thai Definition: กิริยาที่เอามือกำสิ่งซึ่งมีลักษณะยาวๆ แล้วครูดไป หรืออาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น
สับไก(v) pull the trigger, Example: ผู้ร้ายเตรียมสับไกเพื่อสังหารตัวประกัน, Thai Definition: เหนี่ยวไกปืน, Notes: (ปาก)
สาว(v) pull, See also: draw, drag, haul, tug, tow, Syn. ดึง, Example: พวกเราช่วยกันสาวเชือกเพื่อให้เรือเข้าฝั่งเร็วๆ, Thai Definition: ชักหรือดึงสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆ ออกจากที่เข้าหาตัวเป็นระยะๆ ต่อเนื่องกันไป
เหนี่ยว(v) pull, See also: tug, draw, drag, haul, tow, Syn. รั้ง, ดึง, ยึด, Example: เขาเหนี่ยวตัวตามเสากลางขึ้นไปนั่งบนกราบเรือเหนื่อยจนหายใจหอบ
เบ้(v) pull a wry face, Example: ลูกหน้าเบ้จะร้องไห้เพราะพ่อแม่ไม่ซื้อของเล่นให้, Thai Definition: ทำหน้าแสดงอาการจะร้องไห้เพราะไม่เห็นด้วยไม่พอใจหรือเจ็บปวดเป็นต้น
แขม่วท้อง(v) pull in the stomach, See also: contract the abdomen by expiration, Example: ผู้ออกกำลังกายควรแขม่วท้องในขณะที่กำลังออกกำลังกายท่าบริหารหน้าท้อง
ยื้อยุด(v) pull, See also: seize, wrest, draw, hold back, restrain, Syn. ฉุด, รั้ง, Ant. ผลักไส, Example: หญิงชรากัดฟันเดิน แต่เหมือนมีใครยื้อยุดให้ก้าวขาไม่ออก, Thai Definition: ฉุดรั้งไว้
เย้า(v) tease, See also: pull someone's leg, taunt, banter, joke, kid, jest, rib, Syn. หยอก, สัพยอก, เย้าหยอก, Example: นิรมลเย้าขึ้นมาจนยงยุทธ์ชะงัก, Thai Definition: พูดเป็นนัยโดยตั้งใจจะล้อ
ขึง(v) stretch, See also: pull tight, tauten, Syn. กาง, Ant. หย่อน, Example: แม่ขึงผ้าที่จะปักไว้บนสะดึงก่อน เพื่อจะได้เห็นลายชัดขึ้น, Thai Definition: ทำให้ตึง เช่น ขึงเชือก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้บัตรแข็ง[chai bat khaeng] (v, exp) EN: pull rank
ชัก[chak] (v) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise  FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักใย[chak yai] (v, exp) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene  FR: tirer les ficelles
ฉุด[chut] (v) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw  FR: tirer ; traîner
ดึง[deung] (v) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck  FR: tirer ; amener
แหก[haēk] (v) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart  FR: ouvrir ; forcer
แหกคุก[haēk khuk] (v, exp) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak  FR: s'échapper
อิทธิพล[itthiphon] (n) EN: influence ; pull ; authority ; control  FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
จิก[jik] (v) EN: tear at ; pull ; seize ; clutch ; grab
จิกหัว[jikhūa] (v) EN: pinch the hair and pull ; pull someone's hair

CMU English Pronouncing Dictionary
PULL P UH1 L
PULLS P UH1 L Z
PULLER P UH1 L ER0
PULLEN P UH1 L AH0 N
PULLED P UH1 L D
PULLUM P UH1 L AH0 M
PULLIN P UH1 L IH0 N
PULLAN P UH1 L AH0 N
PULLAM P UH1 L AH0 M
PULLEY P UH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pull (v) pˈul (p u1 l)
pulls (v) pˈulz (p u1 l z)
pulled (v) pˈuld (p u1 l d)
pullet (n) pˈulɪt (p u1 l i t)
pulley (n) pˈuliː (p u1 l ii)
Pullman (n) pˈulmən (p u1 l m @ n)
pull-in (n) pˈul-ɪn (p u1 l - i n)
pull-up (n) pˈul-ʌp (p u1 l - uh p)
pullets (n) pˈulɪts (p u1 l i t s)
pulleys (n) pˈulɪz (p u1 l i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bá, ㄅㄚˊ, ] pull up; pull out; select; promote, #4,712 [Add to Longdo]
[chě, ㄔㄜˇ, ] pull; tear; to talk casually, #5,216 [Add to Longdo]
收缩[shōu suō, ㄕㄡ ㄙㄨㄛ, / ] pull back; shrink; contract, #6,628 [Add to Longdo]
拉面[lā miàn, ㄌㄚ ㄇㄧㄢˋ, / ] pulled noodles; ramen, #15,714 [Add to Longdo]
[hāo, ㄏㄠ, ] pull out (weed), #26,905 [Add to Longdo]
拔除[bá chú, ㄅㄚˊ ㄔㄨˊ, ] pull out; remove, #27,676 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, ] pull; obstruct; hinder; draw, #32,902 [Add to Longdo]
易拉罐[yì lā guàn, ㄧˋ ㄌㄚ ㄍㄨㄢˋ, ] pull-top can; easy-open can (with ring-pull), #35,370 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] pull out; select, #55,954 [Add to Longdo]
滑车[huá chē, ㄏㄨㄚˊ ㄔㄜ, / ] pulley block, #63,115 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einziehvorrichtung {f}pull in device [Add to Longdo]
Pullover {m}; Pulli {m} | Pullover {pl}sweater [Am.]; pullover; jumper | sweaters; pullovers; jumpers [Add to Longdo]
Pullover {m} mit Stehkragenturtleneck pullover [Add to Longdo]
Pullunder {m}tank top; sleeveless pullover [Add to Longdo]
Sattelmoment {m}pull up torque [Add to Longdo]
Zugschalter {m}pull switch [Add to Longdo]
Zugstange {f}pull rod [Add to Longdo]
Mach mal Dampf!Pull your finger out! [Add to Longdo]
Nimm dich zusammen!Pull yourself together! [Add to Longdo]
Reißen Sie sich zusammen!Pull yourself together! [Add to Longdo]
Strengen Sie sich mal an!Pull yourself together! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
えんさかほい[ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ぐいぐい[guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
たくる[takuru] (v5r) to pull in; to take for oneself; to tuck up (one's sleeves) [Add to Longdo]
ちょん掛け;ちょん掛[ちょんがけ, chongake] (n) pulling heel hook (sumo) [Add to Longdo]
ひん抜く;引ん抜く[ひんぬく, hinnuku] (v5k) to uproot; to pull out [Add to Longdo]
ぴんと張る[ぴんとはる, pintoharu] (exp,v5r) to pull tight [Add to Longdo]
クロミスキネラセンス;ダスキークロミス[kuromisukinerasensu ; dasuki-kuromisu] (n) green puller (Chromis cinerascens); green chromis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プルアップ抵抗[プルアップていこう, puruappu teikou] pull-up resistor [Add to Longdo]
プルダウンメニュー[ぷるだうんめにゅー, purudaunmenyu-] pulldown menu [Add to Longdo]
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pull
   n 1: the act of pulling; applying force to move something toward
      or with you; "the pull up the hill had him breathing
      harder"; "his strenuous pulling strained his back" [syn:
      {pull}, {pulling}]
   2: the force used in pulling; "the pull of the moon"; "the pull
     of the current"
   3: special advantage or influence; "the chairman's nephew has a
     lot of pull" [syn: {pull}, {clout}]
   4: a device used for pulling something; "he grabbed the pull and
     opened the drawer"
   5: a sharp strain on muscles or ligaments; "the wrench to his
     knee occurred as he fell"; "he was sidelined with a hamstring
     pull" [syn: {wrench}, {twist}, {pull}]
   6: a slow inhalation (as of tobacco smoke); "he took a puff on
     his pipe"; "he took a drag on his cigarette and expelled the
     smoke slowly" [syn: {puff}, {drag}, {pull}]
   7: a sustained effort; "it was a long pull but we made it"
   v 1: cause to move by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled"
      [syn: {pull}, {draw}, {force}] [ant: {force}, {push}]
   2: direct toward itself or oneself by means of some
     psychological power or physical attributes; "Her good looks
     attract the stares of many men"; "The ad pulled in many
     potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The
     store owner was happy that the ad drew in many new customers"
     [syn: {attract}, {pull}, {pull in}, {draw}, {draw in}] [ant:
     {beat back}, {drive}, {force back}, {push back}, {repel},
     {repulse}]
   3: move into a certain direction; "the car pulls to the right"
   4: apply force so as to cause motion towards the source of the
     motion; "Pull the rope"; "Pull the handle towards you"; "pull
     the string gently"; "pull the trigger of the gun"; "pull your
     knees towards your chin"
   5: perform an act, usually with a negative connotation;
     "perpetrate a crime"; "pull a bank robbery" [syn:
     {perpetrate}, {commit}, {pull}]
   6: bring, take, or pull out of a container or from under a
     cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled
     a knife on his victim" [syn: {draw}, {pull}, {pull out}, {get
     out}, {take out}]
   7: steer into a certain direction; "pull one's horse to a
     stand"; "Pull the car over"
   8: strain abnormally; "I pulled a muscle in my leg when I jumped
     up"; "The athlete pulled a tendon in the competition" [syn:
     {pull}, {overstretch}]
   9: cause to move in a certain direction by exerting a force
     upon, either physically or in an abstract sense; "A declining
     dollar pulled down the export figures for the last quarter"
     [syn: {pull}, {draw}]
   10: operate when rowing a boat; "pull the oars"
   11: rein in to keep from winning a race; "pull a horse"
   12: tear or be torn violently; "The curtain ripped from top to
     bottom"; "pull the cooked chicken into strips" [syn: {rend},
     {rip}, {rive}, {pull}]
   13: hit in the direction that the player is facing when carrying
     through the swing; "pull the ball"
   14: strip of feathers; "pull a chicken"; "pluck the capon" [syn:
     {pluck}, {pull}, {tear}, {deplume}, {deplumate}, {displume}]
   15: remove, usually with some force or effort; also used in an
     abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take
     out a splinter"; "extract information from the telegram"
     [syn: {extract}, {pull out}, {pull}, {pull up}, {take out},
     {draw out}]
   16: take sides with; align oneself with; show strong sympathy
     for; "We all rooted for the home team"; "I'm pulling for the
     underdog"; "Are you siding with the defender of the title?"
     [syn: {pull}, {root for}]
   17: take away; "pull the old soup cans from the supermarket
     shelf"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top