ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pugilism

P Y UW1 JH AH0 L IH0 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pugilism-, *pugilism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pugilism(n) การชกมวย, See also: การต่อยมวย, Syn. boxing, fighting

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การต่อย(n) boxing, See also: pugilism, hit, punch, Syn. การชก, การต่อยมวย, การประหมัด, Example: ชาวต่างชาติสนใจเรียนการต่อยมวยไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มวย[mūay] (n) EN: boxing ; fisticuffs ; pugilism  FR: boxe [f] ; pugilat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUGILISM P Y UW1 JH AH0 L IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pugilism (n) pjˈuːʤɪlɪzəm (p y uu1 jh i l i z @ m)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pugilism
      n 1: fighting with the fists [syn: {boxing}, {pugilism},
           {fisticuffs}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top