ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puckishly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puckishly-, *puckishly*, puckish
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puckishly (a) pˈʌkɪʃliː (p uh1 k i sh l ii)
puckish (j) pˈʌkɪʃ (p uh1 k i sh)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puckish(adj) เล่นซน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puckish(พัค'คิช) adj. ซน,ซุกซน,เล่นพิ-รนทร์, Syn. mischievous, coy

CMU English Pronouncing Dictionary
PUCKISH P AH1 K IH0 SH

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  puckishly
      adv 1: in an appealing but bold manner; "she asked him impishly
             to come in" [syn: {impishly}, {puckishly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top