ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pucker

P AH1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pucker-, *pucker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pucker(vi) ย่น, Syn. pleat, purse, squeeze
pucker(vt) ทำให้ย่น, Syn. pleat, purse, squeeze
pucker(n) รอยย่น, Syn. pleat, furrow
pucker up(phrv) ทำให้ย่น, Syn. purse up, wrinkle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pucker(พัค'เคอะ) vt.,vi. พับ,ทำให้หดย่น,หน้านิ่วคิ้วขมวด. n. รอยพับ,รอยย่น,ภาวะยุ่งเหยิง., See also: puckerer. puckery adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puckering๑. การเกิดรอยย่น๒. รอยย่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่น(v) wrinkle, See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple, Syn. ยู่ยี่, ย่นยู่, ยับ, Example: ผ้ามันย่นขนาดนั้นใส่ได้เลยไม่ต้องรีดหรอก, Thai Definition: หดร่นเข้าไปทำให้ไม่เรียบ เช่น ผ้าย่น
ฝาด(adj) astringent, See also: puckery, acidulous, harsh, Syn. ขื่น, ปร่า, เฝื่อน, Example: พื้นที่ทำนาข้าวบางส่วนของภาคใต้มีปัญหาดินเค็มฝาด, Thai Definition: รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง น้ำลายแห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ย[bui] (v) EN: protrude the lips ; pout ; pucker the lips  FR: faire signe des lèvres
บูด[būt] (adj) EN: wry ; sullen ; puckered  FR: maussade
ฝาด[fāt] (adj) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh  FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
จีบ[jīp] (v) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds  FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
ย่น[yon] (v) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle  FR: rider ; froisser

CMU English Pronouncing Dictionary
PUCKER P AH1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pucker (v) pˈʌkər (p uh1 k @ r)
puckers (v) pˈʌkəz (p uh1 k @ z)
puckered (v) pˈʌkəd (p uh1 k @ d)
puckering (v) pˈʌkərɪŋ (p uh1 k @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
パッカー[pakka-] (n) (1) packer; (n,vs) (2) pucker [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons) [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pucker
   n 1: an irregular fold in an otherwise even surface (as in
      cloth) [syn: {pucker}, {ruck}]
   v 1: to gather something into small wrinkles or folds; "She
      puckered her lips" [syn: {pucker}, {rumple}, {cockle},
      {crumple}, {knit}]
   2: draw together into folds or puckers [syn: {gather}, {pucker},
     {tuck}]
   3: become wrinkled or drawn together; "her lips puckered" [syn:
     {pucker}, {ruck}, {ruck up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top