ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

public servant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -public servant-, *public servant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
public servant(n) ข้าราชการ (ทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public servantn. ข้าราชการ,ผู้รับใช้ประชาชน

English-Thai: Nontri Dictionary
PUBLIC public servant(n) ข้าราชการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public servantข้าราชการ, ข้ารัฐการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public servantข้าราชการ, ข้ารัฐการ [ดู public official] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've been a great public servant for our country, Ray.คุณเป็นข้าราชการที่ดี กับประเทศของเรา เรย์ For the Good of Our Country (2010)
The loss of life for any public servant is tragic, but at the agency, it is the rarest of events.การสูญเสียเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจ แต่สำหรับCIAเป็นเหตุการณ์หายาก Sad Professor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าราชการ[khārātchakān] (n) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant  FR: fonctionnaire (de l'État) [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公仆[gōng pū, ㄍㄨㄥ ㄆㄨ, / ] public servant, #20,454 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パブリックサーバント[paburikkusa-banto] (n) public servant [Add to Longdo]
下野[げや, geya] (n,vs) (1) (of a public servant) retirement from public office; (2) (of a political party) (See 野党) going into opposition; losing power; (P) [Add to Longdo]
官人[かんにん;かんじん;つかさびと, kannin ; kanjin ; tsukasabito] (n) (arch) government official (esp. one of low to medium rank); public servant [Add to Longdo]
官宅[かんたく, kantaku] (n) (See 官舎) official residence (for public servants) [Add to Longdo]
公僕[こうぼく, kouboku] (n) public servant [Add to Longdo]
公務執行妨害[こうむしっこうぼうがい, koumushikkoubougai] (n) interference with a public servant in the execution of his or her duties [Add to Longdo]
税金泥棒[ぜいきんどろぼう, zeikindorobou] (n) person living off other people's taxes; tax parasite; (a derogatory term for) public servants [Add to Longdo]
吏僚[りりょう, riryou] (n) public servant; government official [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  public servant
      n 1: someone who holds a government position (either by election
           or appointment)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top