ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ptarmigan

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ptarmigan-, *ptarmigan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ptarmigan(n) ต้นไม้จำพวก Lagopus

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ptarmigan(n) ไก่ป่าหิมะ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ptarmigan (n) tˈaːmɪgən (t aa1 m i g @ n)
ptarmigans (n) tˈaːmɪgənz (t aa1 m i g @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
樺太雷鳥[からふとらいちょう;カラフトライチョウ, karafutoraichou ; karafutoraichou] (n) (uk) willow ptarmigan (Lagopus lagopus) [Add to Longdo]
雷鳥[らいちょう, raichou] (n) ptarmigan (Lagopus muta, esp. the Japanese ptarmigan, Lagopus muta japonica); grouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ptarmigan
      n 1: large Arctic and subarctic grouse with feathered feet and
           usually white winter plumage

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top