ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prowess

P R AW1 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prowess-, *prowess*, prowes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prowess(n) ความกล้าหาญ, Syn. bravery, valor, courage
prowess(n) ความสามารถที่เหนือกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery, strength, skill

English-Thai: Nontri Dictionary
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think your prowess as a lawman is a myth created from the hoopla of headlines by Mr. Suydam, your publicist there.ผมว่าชื่อเสียงยอดมือปราบของคุณเป็นเรื่องแต่ง สร้างข่าวขึ้นโดยคุณซูยเดียม ประชาสัมพันธุ์ของคุณนั่นเอง Public Enemies (2009)
I think that you have overestimated my prowess as, as, as a lover and a man.ผมว่าคุณประเมินค่าสูงไป ผมมันก็แค่คนธรรมดา Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Wow. If your lovemaking prowess is as impressive as your skills at deduction, I'm in for a wild night.ว้าว ถ้า "ลีลา" ของเธอมันน่าพอใจ Sexy (2011)
Perhaps your talk of my sexual prowess renewed her faith in love.สงสัยการที่เธอพูดเรื่องอำนาจทางเพศของฉัน ทำให้เธอกลับมามีศรัทราในความรักอีกครั้ง The Herb Garden Germination (2011)
And I bow to your prowess as a detective.และผมขอคารวะความสามารถ ในการเป็นนักสืบของพวกคุณ Lekio (2012)
Since politely discussing my intellectual prowess wasn't exactly swaying his vote.ตั้งแต่ที่อธิบายอย่างสุภาพถึงระดับสติปัญญาที่ฉันมี มันไม่ได้ผลหนะสิ What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
I mean, my sexual prowess is legendary throughout the Great Lake states.ฉันหมายถึง ความช่ำชองของฉัน ขั้นเทพ ไปทั่วเมือง \ The Great Lake states ของฉัน I Do (2013)
See that, guys? Prowess on the football field and a terrific singing voice are not mutually exclusive. I can't take it anymore!เธอเห็นไหม? เหล่านั้นไม่ได้ผูกขาดร่วมกันหรอก ฉันทำต่อไปไม่ไหวแล้ว! Feud (2013)
In fact, I'm certain someone with your technological prowess would have no trouble accessing bank accounts, whether they belong to you or not.จริงๆแล้วๆ, ฉันแน่ใจว่า คนสมองกลอย่างคุณ ไม่น่าจะมีปัญหา เรื่องการเข้าถึงบัญชี ไม่ว่าจะเป็นของคุณ หรือไม่ก็ตาม Sin (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROWESS P R AW1 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prowess (n) prˈauɪs (p r au1 i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛勇;豪勇[ごうゆう, gouyuu] (adj-na,n,adj-no) bravery; prowess [Add to Longdo]
武者振り[むしゃぶり, mushaburi] (n) prowess; gallantry [Add to Longdo]
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P) [Add to Longdo]
勇武[ゆうぶ, yuubu] (adj-na,n) bravery; valor; valour; military prowess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prowess
   n 1: a superior skill that you can learn by study and practice
      and observation; "the art of conversation"; "it's quite an
      art" [syn: {art}, {artistry}, {prowess}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top