ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provisions

P R AH0 V IH1 ZH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provisions-, *provisions*, provision
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provisionsThat was satisfied today becomes tomorrow's provisions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสบียงกรัง(n) provisions, Syn. เสบียง, อาหารรองรัง, ของกิน, เสบียงอาหาร, Example: เจ้าหน้าที่สำนักงานเตรียมเสบียงกรังที่จำเป็น เพื่อเอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า, Thai Definition: อาหารแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน
เสบียงอาหาร(n) provisions, See also: preserved foodstuff, dried food, Syn. เสบียง, เสบียงกรัง, Example: บ่อยครั้งที่ทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะไม่ได้รับเงินเดือน และเสบียงอาหาร เนื่องจากขาดแคลนระบบคมนาคมขนส่ง, Thai Definition: อาหารแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารรองรัง[āhān røngrang] (n, exp) EN: provisions
บทเฉพาะกาล[bot chaphǿkān] (n, exp) EN: temporary provisions ; interim arrangement
จ่ายตลาด[jāi talāt] (v, exp) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping  FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
ของกิน[khøngkin] (n, exp) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat  FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
ข้อสัญญา[khøsanyā] (n) EN: contract provisions ; contractual clause
เสบียง[sabīeng] (n) EN: provisions ; foodstuffs ; reserves  FR: provisions [fpl] ; vivres [mpl] ; réserves de nourriture [fpl]
เสบียงอาหาร[sabīeng āhān] (n, exp) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food  FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]
เสบียงกรัง[sabīengkrang] (n) EN: provisions  FR: provisions [fpl]
ตะกร้า[takrā] (n) EN: basket ; bamboo basket ; hand basket ; hamper; wide-mouth  FR: panier [m] ; corbeille [f] ; cabas [m] ; panier à provisions [m] ; manne [f]
ตะกร้าจ่ายตลาด[takrā jāi talāt] (n, exp) FR: panier de la ménagère [m] ; panier à provisions [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVISIONS P R AH0 V IH1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provisions (v) prˈəvˈɪʒnz (p r @1 v i1 zh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] provisions, #3,610 [Add to Longdo]
粮秣[liáng mò, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄛˋ, / ] provisions (e.g. military); forage; fodder, #93,266 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsschutz {m}; Arbeitsschutzbestimmungen {pl}provisions on labor [Add to Longdo]
Fristenregelung {f}provisions permitting abortion within the first three months of pregnancy [Add to Longdo]
Provisionsvertreter {m}commission agent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引当金[ひきあてきん, hikiatekin] (n) reserves; provisions [Add to Longdo]
規定[きてい, kitei] (n,adj-no,vs) regulation; provisions; (P) [Add to Longdo]
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task [Add to Longdo]
条文[じょうぶん, joubun] (n) text; provisions (act, treaty); (P) [Add to Longdo]
食糧[しょくりょう, shokuryou] (n) provisions; rations; food supply; (P) [Add to Longdo]
付則[ふそく, fusoku] (n) additional rules; by-laws; supplementary provisions [Add to Longdo]
附則[ふそく, fusoku] (n) supplementary provisions; additional clause [Add to Longdo]
兵糧(P);兵粮(oK)[ひょうろう, hyourou] (n) (army) provisions; food; (P) [Add to Longdo]
保安設備[ほあんせつび, hoansetsubi] (n) safety devices; security provisions [Add to Longdo]
律文[りつぶん, ritsubun] (n) legal provisions; verse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  provisions
      n 1: a stock or supply of foods [syn: {commissariat},
           {provisions}, {provender}, {viands}, {victuals}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top