ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provincial

P R AH0 V IH1 N SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provincial-, *provincial*
English-Thai: Longdo Dictionary
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provincial(adj) ประจำจังหวัด, See also: ส่วนท้องถิ่น, ส่วนภูมิภาค, Syn. rural
provincial(adj) ใจแคบ
provincial(n) คนท้องถิ่น, See also: คนบ้านนอก, คนต่างจังหวัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
provincial(adj) เกี่ยวกับจังหวัด,บ้านนอก,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค
provincialism(n) ลัทธิท้องถิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provincial administrationราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Provincial Organizationองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Provincial emblemsสัญลักษณ์ประจำจังหวัด [TU Subject Heading]
Provincial flowersดอกไม้ประจำจังหวัด [TU Subject Heading]
Provincial treesต้นไม้ประจำจังหวัด [TU Subject Heading]
Provincial University Library Networkข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ditto? Ditto, you provincial putz!เหมือนกันงั้นรึ เหมือนมะเหงกสิ ไอ้ปัญญานิ่ม Blazing Saddles (1974)
These scruples must seem very provincial to a gentleman with such elevated airs, but I do not devise these rules.ศีลธรรมพวกนี้ คนชนชั้นสูง อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใจแคบนะ Becoming Jane (2007)
Fairview is a bit more provincial compared to Chicago, but I think you'll find the people here have a lot more taste than you give them credit for.แฟร์วิลเหมือนกับต่างจังหวัดเมื่อเปรียบกับชิคาโก แต่คุณจะพบว่าคนที่นี่ มีรสนิยมกว่าที่คุณคิด In Buddy's Eyes (2008)
Two hours ago, guards came from the provincial office, with orders to move him to a different location.เมื่อสักสองชั่วยาม มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดมา พร้อมกับมีคำสั่งให้ย้ายเขาไปที่อื่น Dong Yi (2010)
Two days ago, on December 27, provincial representatives voted and approved the Provisional Government Organizational Draft.- ตัวแทนท้องถิ่นได้ลงคะแนนเสียงและรับรอง "หลินเซิ่น ประธานสภาเฉพาะกาลนานกิง" ร่างธรรมนูญจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล ตัวแทนท้องถิ่น ยังได้รับรองระบอบประธานาธิบดี 1911 (2011)
And we judge them and their provincial farm life smelling of barn owls.เราก็ตัดสินพวกเขาด้วย วิถีบ้านนอกอย่างพวกเขา กลิ่นสาบไร่นา Dog Eat Dog (2011)
- provincial courage. - Ah.- ในแบบของเขาเช่นกัน Baelor (2011)
In 2003, a cell of ETA terrorists was rounded up in connection with the kidnapping of a provincial government official.ปี2003 หน่วยย่อยกลุ่มก่อการร้าย ETA ถูกรวบตัวกรณีพัวพันการลักพาตัว เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น The Wake-Up Bomb (2011)
Since the morning that we came To this poor provincial townตั้งแต่วันที่เราเข้ามา สู่หมู่บ้านแห่งนี้นี่หนา Beauty and the Beast (2017)
There must be more than this provincial lifeชีวิตมีมากกว่านี้ที่เราได้เห็น Beauty and the Beast (2017)
There must be more than this provincial life Good morning- ฉันฝันไปไกลกว่าที่ได้เห็นอยู่นี้ Beauty and the Beast (2017)
I want much more than this provincial lifeฉันฝันไปไกลกว่าที่ได้เห็นอยู่นี้ Beauty and the Beast (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฟภ.(n) Provincial Electricity Authority, See also: PEA, Syn. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผวจ.(n) provincial governor, Syn. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูมิภาค(n) provincial part, Example: ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก, Count Unit: ภูมิภาค
ภูมิภาค(adj) provincial
ส่วนภูมิภาค(adj) provincial
ศาลจังหวัด(n) provincial court, Example: อาทิตย์ที่จะถึงนี้ศาลฎีกาได้นัดฟังคำพิพากษาคดีทุจริตการเลือกตั้งที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ, Thai Definition: ศาลยุติธรรมประจำจังหวัดที่เป็นศาลชั้นต้น สามารถพิจารณาคดีได้ทุกตัวบทกฎหมาย
ส่วนภูมิภาค(adj) provincial, Ant. ส่วนกลาง, Example: การจัดการศึกษาส่วนภูมิภาคในสมัยนั้น ใช้วิธีจัดวัดทั้งปวงให้เป็นโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค(n) provincial area/part, Ant. ส่วนกลาง, Example: ผมไม่ค่อยห่วงเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ด้วยความมั่นใจว่าเขาพร้อมและชำนาญกันอยู่มากแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัด(n) provincial governor, Syn. ผู้ว่า, เจ้าเมือง, ผู้ว่าราชการ, ข้าหลวงประจำจังหวัด, Example: ในที่สุดก็ได้มีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีออกจากพื้นที่, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด(n) provincial education officer, Example: ครูที่ทุจริตการสอบกำลังถูกศึกษาธิการจังหวัดสอบสวน, Thai Definition: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมในระดับจังหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอเมือง[amphoē meūang] (n, exp) EN: capital district ; provincial capital  FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
เฉพาะถิ่น[chaphǿ thin] (adj) EN: local ; regional ; provincial ; endemic
เฉพาะท้องถิ่น[chaphǿ thøngthin] (adj) EN: local ; regional ; provincial
เด็กบ้านนอก[dek bānnøk] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy  FR: enfant de la campagne [m, f] ; petit provincial [m] ; petite provinciale [f]
กรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด[kammakān khārātchakān suan jangwat] (n, exp) EN: provincial selectman
เขตจังหวัด[khēt jangwat] (n, exp) EN: provincial border  FR: limite provinciale [f] ; limite territoriale d'une province [f]
คนต่างจังหวัด[khon tāngjangwat] (n, exp) EN: countryman  FR: provincial [m] ; provinciale [f]
กรมการเมือง[krom kānmeūang] (n, exp) EN: provincial directorate ; politbureau  FR: bureau politique [m]
เหน่อ[noē] (adj) EN: with a rural accent ; with a provincial accent ; without the intonation of the unbanites  FR: avec un accent provincial
แผนที่ประเทศไทยแสดงเขตจังหวัด[phaēnthī prathēt Thai sadaēng khēt jangwat] (n, exp) FR: carte administrative de Thaïlande [f] ; carte provinciale de Thaïlande [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVINCIAL P R AH0 V IH1 N SH AH0 L
PROVINCIALLY P R AH0 V IH1 N SH AH0 L IY0
PROVINCIALISM P R AH0 V IH1 N SH AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provincial (n) prˈəvˈɪnʃl (p r @1 v i1 n sh l)
provincials (n) prˈəvˈɪnʃlz (p r @1 v i1 n sh l z)
provincially (a) prˈəvˈɪnʃəliː (p r @1 v i1 n sh @ l ii)
provincialism (n) prˈəvˈɪnʃəlɪzəm (p r @1 v i1 n sh @ l i z @ m)
provincialisms (n) prˈəvˈɪnʃəlɪzəmz (p r @1 v i1 n sh @ l i z @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
省级[shěng jí, ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ, / ] provincial level (e.g. government), #5,346 [Add to Longdo]
省辖市[shěng xiá shì, ㄕㄥˇ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] provincial city, #39,454 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] provincial judge, #79,679 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position) [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine [Add to Longdo]
開発領主[かいはつりょうしゅ;かいほつりょうしゅ(ok), kaihatsuryoushu ; kaihotsuryoushu (ok)] (n) local warriors, or provincial or district officials, who developed paddy field lands [Add to Longdo]
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent) [Add to Longdo]
国学[こくがく, kokugaku] (n) (1) study of (ancient) Japanese literature and culture; (2) (arch) (See 大学・2) provincial school (under Japan's ritsuryo system and pre-Sui Chinese law); (P) [Add to Longdo]
国境(P);国界;国堺[こっきょう(P);くにざかい;こっかい(国界;国堺)(ok), kokkyou (P); kunizakai ; kokkai ( kuni kai ; kuni sakai )(ok)] (n,adj-no) national border; provincial border; (P) [Add to Longdo]
国司[こくし;くにのつかさ, kokushi ; kuninotsukasa] (n) (See 守・かみ) provincial governor (under the ritsuryo system, any of a group of officials, esp. the director) [Add to Longdo]
国侍[くにざむらい, kunizamurai] (n) provincial samurai [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provincial
   adj 1: of or associated with a province; "provincial government"
   2: characteristic of the provinces or their people; "deeply
     provincial and conformist"; "in that well-educated company I
     felt uncomfortably provincial"; "narrow provincial attitudes"
     [ant: {cosmopolitan}]
   n 1: (Roman Catholic Church) an official in charge of an
      ecclesiastical province acting under the superior general
      of a religious order; "the general of the Jesuits receives
      monthly reports from the provincials"
   2: a country person [syn: {peasant}, {provincial}, {bucolic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top