ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proverb

P R AA1 V ER0 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proverb-, *proverb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proverb(n) ภาษิต, See also: สุภาษิต, คำพังเพย, Syn. maxim, precept, motto, adage
proverb(n) คนหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของลักษณะบางอย่าง
proverbial(adj) ที่เกี่ยวกับสุภาษิต
proverbial(adj) เป็นที่เลื่องลือ, See also: เป็นที่รู้จักกันทั่วไป, ซึ่งเลื่องลือ, ซึ่งขึ้นชื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proverb(พรอฟ'เวิร์บ) n. สุภาษิต,คติพจน์,ถ้อยคำที่มีการกล่าวถึงเสมอ,คำพังเพย,บุคคลหรือสิ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ จนขึ้นชื่อ, Syn. aphorism, apothegm
proverbial(พระเวอ'เบียล) adj. เกี่ยวกับสุภาษิต,เป็นคำพังเพย,ซึ่งขึ้นชื่อ,ซึ่งเลื่องลือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
proverb(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำพังเพย
proverbial(adj) เป็นสุภาษิต,ซึ่งขึ้นชื่อ,เป็นที่เลื่องลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proverbสุภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
proverbe dramatiqueละครสุภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proverbsสุภาษิตและคำพังเพย [TU Subject Heading]
Proverbs, Americanสุภาษิตและคำพังเพยอเมริกัน [TU Subject Heading]
Proverbs, Chineseสุภาษิตและคำพังเพยจีน [TU Subject Heading]
Proverbs, Englishสุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษ [TU Subject Heading]
Proverbs, Frenchสุภาษิตและคำพังเพยฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Proverbs, Indicสุภาษิตและคำพังเพยอินเดีย [TU Subject Heading]
Proverbs, Japaneseสุภาษิตและคำพังเพยญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Proverbs, Thaiสุภาษิตและคำพังเพยไทย [TU Subject Heading]
Proverbs, Vietnameseสุภาษิตและคำพังเพยเวียดนาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proverbAn old proverb says that time is money.
proverbAs the proverb goes, "The end justifies the means."
proverbAs the proverb goes, time is really money.
proverbAs the proverb says, "Time is money."
proverb"A stitch in time saves nine" is a proverb.
proverbHe quoted some famous proverbs from the Bible.
proverbHe rounded off his speech with a famous proverb.
proverbHow many proverbs have we learned so far?
proverbI have heard this proverb used.
proverbIn Wales we have a proverb.
proverbIt is no use crying over spilt milk, as the proverb says.
proverbI wonder if there is any meaning to putting proverbs into English?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาษิต(n) proverb, Syn. ภาษิต, Ant. ทุภาษิต, Count Unit: บท
ภาษิต(n) proverb, See also: saying, motto, maxim, adage, dictum, byword, saw, Syn. สุภาษิต, Example: เขาจบคำปราศรัยของเขาลงด้วยภาษิตบทหนึ่ง, Count Unit: ภาษิต, ข้อ, บท, Thai Definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ, Notes: (สันสกฤต)
สุภาษิต(n) proverb, See also: saying, adage, maxim, saw, moral, Example: สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่, Thai Definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ
คำพังเพย(n) aphorism, See also: proverb, adage, dictum, epigram, Syn. พังเพย, สำนวน, คำคม, Example: ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก
สำนวน(n) aphorism, See also: proverb, idiom, dictum, adage, epigram, Syn. คำพังเพย, คำคม, Example: การทำงานของพ่อลูกคู่นี้ใช้ได้กับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะถอดแบบเดียวกัน, Thai Definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำพังเพย[kham phangpoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram  FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
พังเพย[phangphoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto  FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ภาษิต[phāsīt] (n) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw  FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]
สุภาษิต[suphāsit] (n) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim  FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]
สุภาษิตไทย[suphāsit Thai] (n) EN: Thai saying ; Thai proverb  FR: dicton thaï [m] ; proverbe thaï [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVERB P R AA1 V ER0 B
PROVERBS P R AA1 V ER0 B Z
PROVERBIAL P R AH0 V ER1 B IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proverb (n) prˈɒvɜːʳb (p r o1 v @@ b)
proverbs (n) prˈɒvɜːʳbz (p r o1 v @@ b z)
proverbial (j) prˈəvˈɜːʳbɪəʳl (p r @1 v @@1 b i@ l)
proverbially (a) prˈəvˈɜːʳbɪəʳliː (p r @1 v @@1 b i@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谚语[yàn yǔ, ㄧㄢˋ ㄩˇ, / ] proverb, #29,892 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] proverb, #50,318 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprichwort {n} | Sprichworte {pl}; Sprichwörter {pl}proverb | proverbs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
火事と喧嘩は江戸の華[かじとけんかはえどのはな, kajitokenkahaedonohana] (exp) (proverb) (See 江戸の華) fights and fires are Edo's flowers [Add to Longdo]
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies [Add to Longdo]
既往は咎めず[きおうはとがめず, kiouhatogamezu] (exp) (proverb) don't dwell on the past [Add to Longdo]
言い古す;言古す[いいふるす, iifurusu] (v5s) to say repeatedly; to say proverbially [Add to Longdo]
[ことわざ, kotowaza] (n) (uk) proverb; maxim; (P) [Add to Longdo]
諺語[げんご, gengo] (n) (1) colloquialism; slang; (2) proverb [Add to Longdo]
古言;古諺[こげん, kogen] (n) obsolete word; old proverb [Add to Longdo]
古語[こご, kogo] (n) obsolete word; old proverb; ancient (Japanese) language; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proverb
   n 1: a condensed but memorable saying embodying some important
      fact of experience that is taken as true by many people
      [syn: {proverb}, {adage}, {saw}, {byword}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top