ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protruded

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protruded-, *protruded*, protrud, protrude
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protruded (v) prˈətrˈuːdɪd (p r @1 t r uu1 d i d)
protrude (v) prˈətrˈuːd (p r @1 t r uu1 d)
protrudes (v) prˈətrˈuːdz (p r @1 t r uu1 d z)
protruding (v) prˈətrˈuːdɪŋ (p r @1 t r uu1 d i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protrude(vi) ยื่น, See also: โผล่ออกมา, Syn. stick out, obstrude, project
protrude(vt) ทำให้ยื่นออกมา, Syn. stick out, obstrude, project
protruding(adj) ซึ่งยื่นออกมา, Syn. projecting
protrude from(phrv) ยื่นออก, See also: โผล่, แลบ, Syn. jut out, poke out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protrude(โพรทรูด') vi. ยื่นออก,ถลน,โผล่ออก. vt. ทำให้ยื่นออก,ทำให้โผล่ออก,แลบ (ลิ้น), See also: protrudent adj. protrusible, protrudable adj., Syn. project

English-Thai: Nontri Dictionary
protrude(vi) ถลน,โปน,โผล่ออก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intervertebral Disc, Protrudedการยื่นหรือโป่งของหมอนกระดูกสันหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protrudMoreover, when viewed from the side, the front teeth are protruding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปน(v) protrude, See also: stick out, bulge out, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: ดวงตาของสัตว์ร้ายโปนออกมานอกเบ้า สีแดงราวกับเปลวเพลิง, Thai Definition: นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ
โน(v) swell out, See also: bulge, protrude, Syn. ปูด, นูน, บวม, Example: หัวผมโนเพราะถูกเมียตี, Thai Definition: นูนขึ้นเพราะถูกกระทบกระแทกเป็นต้น (มักใช้แก่หัวหรือหน้า) เช่น หัวโน หน้าโน
เขยิน(v) protrude, See also: project, bulge, Syn. เหยิน, Ant. หลุบ, Example: ฟันของเด็กคนนั้นเขยินออกมาจนเห็นได้ชัด, Thai Definition: ยื่นเด่นออกมาหรือเผยอขึ้นมา
ปากแบะ(n) protruding mouth, Example: สิ่งที่เด่นบนใบหน้าของเขาคือปากแบะราวกับแพะ, Thai Definition: ปากที่มีริมฝีปากล่างยื่นห้อยออกมามาก
แพลม(v) let out, See also: protrude, Syn. แลบ, Example: ด้ามปืนแพลมออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเขา, Thai Definition: แลบโผล่ออกมา
ถลน(v) protrude, See also: bulge, pop out, be forced out from an orifice, stick out, Example: ทุกครั้งที่พูด ลุงคนนี้จะถลนลูกตามองข้ามกรอบแว่นจ้องนิ่งเหมือนเล็งปืนไปยังใบหน้าคู่สนทนา, Thai Definition: ทะเล้นออก, ปลิ้นออก มักใช้กับตา หมายถึงตาที่แสดงความโกรธ
เจ่อ(v) swell, See also: bulge, protrude, be swollen, Example: เขาโดนต่อยจนปากเจ่อไป 3 วัน, Thai Definition: อาการที่ปากบวมยื่นออกมาหรือมีลักษณะเช่นนั้น
ทะเล้น(v) bulge, See also: protrude, Syn. โปนออก, ล้นออก, Example: ตาของเขาทะเล้นออกมา
นูน(v) swell, See also: curve out, bulge, protrude, Syn. โป่ง, ปูด, พอง, Example: แผลเป็นที่ขานูนออกมามากจนสังเกตเห็นได้ง่าย
บุ้ยปาก(v) protrude the lips, See also: pout, pucker the lips, bulge, Syn. บุ้ย, Example: คนในร้านบุ้ยปากชี้ออกไปทางฝั่งตรงข้ามร้าน, Thai Definition: ทำปากยื่นบอกใบ้ให้รู้
บุ้ยใบ้(v) gesticulate, See also: protrude the lips, signal by means of the lips and gestures, Syn. บอกใบ้, บุ้ยปาก, บุ้ย, Example: หล่อนบุ้ยใบ้ให้เขารู้ว่าน้องสาวนั่งเล่นอยู่ที่ท่าน้ำ, Thai Definition: ทำปากยื่นประกอบกิริยาบอกใบ้ให้รู้
บุ้ย(v) protrude the lips, See also: pout, pucker the lips, Syn. บุ้ยปาก, บุ้ยใบ้, ใบ้, Example: พ่อค้าบุ้ยปากให้ไปถามอีกคนหนึ่ง เพราะตัวเขาไม่รู้เรื่อง, Thai Definition: ทำปากยื่นบอกใบ้ให้รู้
กระเปาะเหลาะ(adj) round, See also: protrudent, round and conspicuous, Syn. เปาะเหลาะ, Example: หมอนหนุนอันนี้มีรูปทรงกระเปาะเหลาะ, Thai Definition: มีสัณฐานกลมป้อม
จุ่น(v) protrude, See also: bulge, swell, Example: เด็กคนนี้มีอาการผิดปกติคือ เด็กไม่ค่อยเคลื่อนไหว ลิ้นโต สะดือจุ่น, Thai Definition: ลักษณะที่สะดือโปนออกมา
ท้น(v) protrude, See also: stick out, Syn. ล้น, Thai Definition: อาการที่เนื้อล้นออกมาจนเห็นเป็นรอยนอกเสื้อ
นมตาสะแก(n) kind of breast with protruded nipples, Thai Definition: นมที่หัวยื่นออกมาเหมือนตาไม้สะแก
โหนก(adj) protuberant, See also: bulging, protruding, projecting, Syn. นูน, ยื่น, Example: หน้าผากโหนกของเธอทำให้หน้าของเธอดูเด่น, Thai Definition: นูนยื่นออกมา
ป่อง(v) bulge (out), See also: protrude, be protruding, be bulging out, Example: เมื่อแมลงสาบดูดเลือดคนเข้าไปเต็มอิ่มแล้ว ลำตัวมันจะป่องขึ้นมาน่าดูทีเดียว, Thai Definition: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา
ป่อง(v) bulge (out), See also: protrude, be protruding, be bulging out, Example: เมื่อแมลงสาบดูดเลือดคนเข้าไปเต็มอิ่มแล้ว ลำตัวมันจะป่องขึ้นมาน่าดูทีเดียว, Thai Definition: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ย[bui] (v) EN: protrude the lips ; pout ; pucker the lips  FR: faire signe des lèvres
โน[nō] (v) EN: swell out ; bulge ; protrude  FR: enfler ; gonfler
โหนก[nōk] (adj) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting
นูน[nūn] (adj) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding  FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
โปน[pōn] (v) EN: protrude ; stick out ; bulge out ; sweel  FR: saillir ; dépasser
ป่อง[pǿng] (v) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out
ตาโปน[tā pōn] (n, exp) EN: protruding eyes  FR: yeux protubérants [mpl]
ติ่ง[ting] (v) EN: protrude  FR: dépasser
ยื่น[yeūn] (v) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up  FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTRUDE P R OW0 T R UW1 D
PROTRUDING P R OW0 T R UW1 D IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project, #1,527 [Add to Longdo]
[tū, ㄊㄨ, ] to dash; to move forward quickly; to bulge; to protrude; to break through; to rush out; sudden; Taiwan pr. tu2, #4,586 [Add to Longdo]
提花[tí huā, ㄊㄧˊ ㄏㄨㄚ, ] Jacquard weave (machine weaving leaving protruding pattern), #34,918 [Add to Longdo]
凸出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] to protrude; to stick out, #39,621 [Add to Longdo]
凸起[tū qǐ, ㄊㄨ ㄑㄧˇ, ] convex; protruding; to protrude; to bulge; to buckle upwards [Add to Longdo]
凸边[tū biān, ㄊㄨ ㄅㄧㄢ, / ] rim; protruding edge [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] cheekbone; protrude [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schirmgeflecht {n} [electr.] | überstehendes Schirmgeflechtshielding braid | protruding shielding braid [Add to Longdo]
herausragen; vorstehen; überstehen; hervorstehen; herausstrecken | herausragend; vorstehend; überstehend; hervorstehend; herausstreckend | herausgeragt; vorgestanden; übergestanden; hervorgestanden; herausgestrecktto protrude | protruding | protruded [Add to Longdo]
streckt herausprotrudes [Add to Longdo]
streckte herausprotruded [Add to Longdo]
vorstehend; vorragend; vorspringend {adj}protruding [Add to Longdo]
Proptosis {f}; vorgetriebener Augapfel [med.]proptosis; protruding eyes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead) [Add to Longdo]
猿臂[えんぴ, enpi] (n) long, protruding elbows (like those of a monkey) [Add to Longdo]
鬼歯[おにば, oniba] (n) protruding tooth (like a fang) [Add to Longdo]
座刳り[ざぐり, zaguri] (n) counter sink (e.g. so screw-heads don't protrude above surface) [Add to Longdo]
受け口;受口;承口[うけぐち;うけくち, ukeguchi ; ukekuchi] (n) (1) mouth with a protruding lower lip and jaw; (2) (うけぐち only) socket; receiving window; slot [Add to Longdo]
出っ歯[でっぱ, deppa] (n) protruding tooth; overbite [Add to Longdo]
出っ尻[でっちり, decchiri] (n) protruding buttocks; big butt [Add to Longdo]
出っ張る[でっぱる, depparu] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude [Add to Longdo]
出べそ;出臍[でべそ, debeso] (n) (uk) protruding navel; outie [Add to Longdo]
出過ぎる[ですぎる, desugiru] (v1,vi) to project or protrude too much; to be too forward; to obtrude [Add to Longdo]
出歯[でば, deba] (n) protruding tooth; overbite [Add to Longdo]
出張る[でばる, debaru] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude [Add to Longdo]
出目[でめ, deme] (n,adj-no) (1) protruding eyes; (2) number of pips visible after a throw of the dice [Add to Longdo]
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
添い歯[そいば, soiba] (n) (See 八重歯・やえば) double tooth; protruding tooth (like a fang) [Add to Longdo]
突き出た[つきでた, tsukideta] (adj-f) projecting; protruding [Add to Longdo]
突起物[とっきぶつ, tokkibutsu] (n) protuberance; protruding object; umbo [Add to Longdo]
八重歯[やえば, yaeba] (n) double tooth; protruding tooth (like a fang); high canine [Add to Longdo]
飛び出した目[とびだしため, tobidashitame] (n) protruding eyes; popped-out eyes [Add to Longdo]
飛び出す(P);飛出す;跳び出す[とびだす, tobidasu] (v5s,vi) (1) to jump out; to rush out; to fly out; (2) to appear (suddenly); (3) to protrude; to project; (4) to butt in; (P) [Add to Longdo]
飛び出る;とび出る;跳び出る[とびでる, tobideru] (v1,vi) (1) to project; to protrude; to pop out (e.g. eyes); (2) to jump out; to rush out [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top