ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protestation

P R OW2 T EH2 S T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protestation-, *protestation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protestation(n) การประท้วง, See also: การต่อต้าน
protestation(n) คำคัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protestation(พรอท'ทิสเท'เชิน) n. การคัดค้าน,การประท้วง,การประกาศยืนยัน,การเสนอแย้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การค้าน(n) objection, See also: protestation, opposition, Syn. การเถียง, การคัดค้าน, Ant. การเห็นด้วย, การสนับสนุน, Example: การค้านการสร้างเขื่อนของชาวบ้านยังยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประท้วง[kān prathūang] (n) FR: protestation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTESTATION P R OW2 T EH2 S T EY1 SH AH0 N
PROTESTATIONS P R OW2 T EH2 S T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protestation (n) prˌɒtɛstˈɛɪʃən (p r o2 t e s t ei1 sh @ n)
protestations (n) prˌɒtɛstˈɛɪʃənz (p r o2 t e s t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beteuerung {f} | Beteuerungen {pl} | Unschuldsbeteuerungen {pl}protestation | protestations | protestations of innocence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protestation
   n 1: a formal and solemn declaration of objection; "they
      finished the game under protest to the league president";
      "the senator rose to register his protest"; "the many
      protestations did not stay the execution" [syn: {protest},
      {protestation}]
   2: a strong declaration of protest

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top