ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protean

P R OW0 T IY1 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protean-, *protean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protean(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้มาก, See also: ซึ่งเปลี่ยนรูปหลากหลาย, Syn. mutable, variable, changeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protean(โพร'ทีเอิน) adj. เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,เกี่ยวกับ Proteus (ดู), Syn. changeable, Ant. unchangeable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protean๑. -แปรรูปได้๒. อนุพันธ์โปรตีนไม่ละลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTEAN P R OW0 T IY1 AH0 N
PROTEAN P R OW1 T IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protean (j) prˈoutɪəʳn (p r ou1 t i@ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不定形[ふていけい, futeikei] (n) (1) indeterminate form; (adj-no) (2) undefined; indefinite; unstructured; protean; amorphous [Add to Longdo]
変幻出没[へんげんしゅつぼつ, hengenshutsubotsu] (n,vs) being protean and elusive; appear and disappear like a phantom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  protean
      adj 1: taking on different forms; "eyes...of that baffling
             protean grey which is never twice the same"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top